„Začala nová etapa v životě univerzity. Letošní rok bereme jako pilotní. Jsme zde od září a rádi bychom se více zviditelnili. První rok se chceme zaběhnout a postupně nabízet více oborů," informovala rektorka Bohuslava Šenkýřová.

Univerzita má zatím 235 studentů, kteří ji od 3. října navštěvují. VŠFS navázala na bývalou vysokou školu a převzala její studenty, kterým tak umožnila dostudovat. Nemuseli tak hledat jinou školu mimo Karlovy Vary.

Školné na jeden semestr pro nové studenty VŠFS se liší a pohybuje se od 50 000 do 55 000 korun, s malými odchylkami v závislosti na tom, zda se jedná o bakalářské či magisterské studium nebo zda je prezenční či kombinované. Rozdíl v ceně školného se pohybuje kolem pár tisíc korun. Studentům původní školy se zachovalo jejich původní školné.

„Tímto krokem jsme si splnili svůj cíl. Chtěli jsme působit i v Karlových Varech. Do budoucna bychom zde chtěli otevřít další obory, ale i univerzitu třetího věku," uvedla Šenkýřová.

VŠFS musí jako jednu z podmínek města splnit, že zvelebí budovu školy, ve které se nachází. „Do samotné budovy jsme investovali už 150 000, do výpočetní techniky 750 000 korun. K tomu jsme zakoupili knihovnu předchozí školy a dovybavili ji zhruba 40 přepravkami nových knih. Další požadavek města je, že zde musíme vybudovat výtah, který by měl stát kolem dvou milionů korun," řekla Šenkýřová.