Na jednoho obyvatele kraje se vytřídilo 1,03 kilogramu vysloužilého elektrozařízení, což je zlepšení oproti roku 2015. Tehdy to bylo 0,72 kilogramu.

Ve třídění elektroodpadu byli vloni v České republice nejúspěšnější v Plzeňském kraji, kde jeden obyvatel vytřídil přes čtyři kila odpadu a celkem odevzdali přes 2 330 tun. Karlovarskému kraji patřilo osmé místo.

Na Karlovarsku lidé recyklovali nejčastěji IT zařízení, jako jsou mobily, tablety nebo počítače. „Lidé recyklují častěji právě velké přístroje, protože ty nelze jen tak jednoduše vhodit do kontejneru. Menší věci, zejména pak vysloužilé úsporné žárovky nebo zářivky, kterých se k recyklaci nashromáždí každoročně nejméně, mají mnohdy ještě tendence házet do komunálního odpadu,“ řekl ředitel skupiny REMA David Vandrovec.

Lidé mohou při likvidaci elektroodpadu využívat klasických sběrných dvorů, sběrných míst u prodejců elektra a u zaměstnavatelů, ale třeba si i objednat zadarmo odvoz formou projektu Buď líný nebo dokonce poslat odpad bezplatně poštovním balíkem. „Hodně také pomáhají aktivity obcí nebo škol, ty pořádají různé hromadné svozové a úklidové akce a zapojují se do recyklačních soutěží,“ dodává.

Sběrných dvorů je na území Karlovarského kraje přes sto. Mimo ně mohou obyvatelé vysloužilé spotřebiče přinést na sběrná místa. „K nám lidé nosí elektroodpad svědomitě, vždy když jim něco odslouží, přivezou to,“ liboval si ředitel Technických služeb Horní Slavkov Zdeněk Chlebuš. „Sběrná místa máme i po supermarketech, tam lidé nosí žárovky menší odpad,“ dodal Chlebuš.

Třídění elektrozařízení má přitom v praxi mnohem širší obsah, než jakým je obvyklé dělení na papír, plasty, sklo a zbytek. Díky recyklaci starších elektrozařízení je možné, že se až 100 procent původně použitých surovin znovu objeví při výrobě nového produktu. „Příkladem je mobilní telefon, až 45 procent přístroje tvoří kov. Kromě mědi, niklu nebo cínu zde najdeme drahé kovy zlato a stříbro. Jeden mobilní telefon obsahuje v průměru 250 miligramů kovového stříbra a až 24 miligramů zlata. Při recyklaci je možné získat kovy téměř v plné míře zpět, u zlata je míra opětovného získání 98 procent,“ dodal Vandrovec.