Ten by zde chtěl postavit nové lékařské zařízení.

„Jádrem by mělo být silné odvětví zdravotnické péče," řekl zástupce investora Jochen Sagadin na jednání mariánskolázeňských zastupitelů s tím, že by silná nadnárodní společnost chtěla ve městě vybudovat chirurgii, internu, ortopedii, gynekologii i urologii. „Studie obsahuje také lůžkový fond ortopedie, akutní medicíny a rehabilitace." Společnost počítá s tím, že by v Mariánských Lázních vznikly také operační sály.


Většině zastupitelů města se investiční záměr společnosti, která působí například v Praze, Rakousku či Švýcarsku, zamlouval a představitelé města pověřili starostu dalším jednáním. „Ačkoliv to může znít v dnešní době značně megalomansky, myslím, že zástupci společnosti uvažují realisticky a projekt je u nás uskutečnitelný," uvedl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. Na jednání zastupitelstva přesto zaznělo, že by projekt mohl být konkurencí současné nemocnici. „Podle mého názoru to tak není," řekl Třešňák.

„Domnívám se, že lze najít symbiózu obou subjektů. Jediné oborové zaměření, kde se zájmy obou zařízení překrývají, je interna, chirurgie a gastroenterologie. Jednotlivá oborová zaměření se tak mohou navzájem doplňovat, nikoliv si konkurovat," dodal s tím, že pokud se podaří najít shodnou linii obou projektů, bude to pro město přínosem.