„Úprava sítě cest, kácení i výsadba zeleně. Práce by měly být hotovy do léta příštího roku. Projektant nyní pracuje na přípravě druhé etapy revitalizace lesoparku, jejíž součástí by měla být i úprava svahu tak, aby byl vhodný na sáňkování," potvrdil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.
Lesík je podle něj v dost zoufalém stavu.

„Proto jsme se v loňském roce rozhodli, že připravíme projekt na jeho revitalizaci. Budou se prořezávat staré stromy a vysazovat nové. Vzniknou také nové cestičky a místa jako odpočívadla s lavičkami," vypočítal místostarosta. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje necelou polovinu nákladů.

Kácet a prořezávat se budou staré, přežilé stromy, které z lokality vytvořily tmavé místo bez druhové rozmanitosti. Nově by lesík měla oživit zahradní architektura, vysázeny budou nové stromy a keře.

Nové cestičky ze zpevněného kameniva povedou od rozhledny Hard a od hřbitova. Ve strmějších úsecích například přibudou schodiště. Dnes zanedbaný lesík by se měl poté stát příjemným místem k procházkám. Již dnes je hojně využíván, ale jen jako zkratka ze sídliště Michal do centra. Silnice vedoucí mezi kopcem a částí města, kde sídlí chemické závody, totiž nemá chodník a je velmi frekventovaná.