Zhruba 1,6 milionu korun vyčlení radnice v Kraslicích na zpracování projektových dokumentací k dvacítce investičních projektů. Stane se tak na základě rozsáhlého investičního plánu, který město sestavilo ve své novodobé historii vůbec poprvé.

Dokumentace chce mít radnice k dispozici jednoduše k tomu, aby se mohla zapojit do dotačních programů. Kraslice daly dohromady celý soupis nutných a neodkladných investic. V pořadí jsou ale i méně důležité. „Majetek města je dlouhodobě zanedbaný. Mohou za to dluhy z minulosti, kdy nebylo možné vynakládat peníze na údržbu a opravy," řekl starosta Kraslic Zdeněk Brantl. Ekonomika města se podle jeho slov uzdravuje díky úsporám a škrtům. Město i díky tomu má v rezervním fondu a ve fondu budoucnosti deset milionů korun. Dalších deset milionů tam zřejmě poputuje. Ukazuje to výsledek hospodaření za uplynulé období. „Tyto volné prostředky budeme používat na schválené investiční akce na tento rok. Letos jsme vyčlenili téměř 10,8 milionu korun," poznamenal Brantl s tím, že navrhované investice pro letošek jsou však o 30 milionů vyšší.

Prioritně nicméně město vybuduje novou kotelnu na jedné ze základních škol za 2,5 milionu korun. Opraví také most v havarijním stavu v Příčné ulici za 3,2 milionu. Postaví také novou přístupovou komunikaci u zahrádkářské kolonie, kde firma Hachtel staví nové výrobní prostory. Tady se počítá s investicí 3,5 milionu. Dostane se pak i na obnovu hřbitovní kaple v Tisové za asi milion a radnice nechá opravit střechu a dokončí fasádu na jednom ze svých domů v ulici Kpt. Jaroše za více než půl milionu. „Projektové dokumentace necháváme zpracovávat na celou řadu akcí. Musíme opravit městské komunikace nebo chodníky, chceme stavět hřiště. Výčet je opravdu dlouhý. Postupem let budeme plán doplňovat a jako letos uvolňovat peníze podle možností města," doplnil. Kraslice jsou v získávání dotací úspěšné.

Za uplynulé roky získaly desítky milionů korun. V ulici Palackého například stojí nové multifunkční hřiště. Základní umělecká škola postavila moderní sál za více než 20 milionů. Celkovou rekonstrukcí prošlo i náměstí v samém centru Kraslic. V tomto případě ale radnice čeká, zda jí bude dotace proplacena z pozastaveného dotačního programu ROP.