Jasno v tom bude už příští měsíc. Zatím však nelze ani odhadnout, jak sedm heren, ve kterých je čtyřiapadesát videoterminálů a patnáct hracích automatů, dopadne.

Speciální pracovní skupina předkládá dvě varianty řešení, a to herny nerušit a deklarací je donutit, aby zavedly kamerový systém u vstupu a v provozovně. Zároveň by pak musely zmizet světelné reklamy z výloh. Druhá varianta mluví o zrušení herny Macao na sídlišti Sever, která je údajně nejproblémovější a v těsné blízkosti Základní školy praktické a speciální. Jen s těmito variantami se zastupitelé ve čtvrtek neztotožnili. Sílí tlak, aby zastupitelstvo při schvalování nové vyhlášky k hazardu mělo šanci rozhodnout i o úplném uzavření heren. Město mělo z hazardu loni zisk 5,5 milionu korun. Tedy asi o 3 miliony více než v roce 2013.

Nyní se očekává bouřlivá diskuse. Například starosta Kraslic Zdeněk Brantl je jen pro některá opatření. Místostarosta Otakar Mika však pohrozil rezignací, pokud nedojde k radikálnějšímu kroku.