Udělené výjimky u veřejných zakázek města Sokolov zřejmě rozpoutají diskusi zastupitelů. Rada města jich totiž schválila zhruba padesát. Jde o to, že i zakázky malého rozsahu by měly projít elektronickým způsobem zadávání veřejných zakázek. Některé z nich, které jsou dražší než stanovených 50 tisíc a měly se v elektronickém systému objevit, nakonec schválila jen rada města.

Sokolov nedávno prezentoval pro veřejnost elektronický systém E-ZAK a způsob zadávání veřejných zakázek. V rámci dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace využívá město tento nástroj i pro zadávání zakázek malého rozsahu. „Zpočátku byla hranice u malých zakázek stotisícová, nyní je však poloviční. A to je někdy problém," vysvětluje starosta Sokolova Zdeněk Berka. Zmiňuje mnohdy časovou tíseň nebo takzvané havárie u veřejných zakázek. Dokument, který pro zastupitele připravil za všechny odbory sokolovské radnice vedoucí správy majetku Pavel Beran, je obsáhlý. Prozatím však nechce vedení města poskytnout konkrétní částky a důvody výjimek.

„Dle sdělení pana starosty šlo jen o základní informaci na tiskové konferenci a nepovažuje (celkem logicky) za vhodné, aby se zastupitelé dovídali detailně z tisku to, co si vyžádali, a přitom to dostanou na stůl teprve k projednání. Po jednání zastupitelstva bude samozřejmě materiál plně k dispozici," sdělil Beran.

Ze základní informace se tedy Deník dozvěděl, že tabulka čítá zhruba padesátku výjimek. Jsou mezi nimi například statisícové akce jako projektová dokumentace a úpravy v městském domě kultury či sesunutý svah ve sportovním areálu Baníku. Na druhé straně je tam však i dětská akce v okolí Sokolova, kde se řešila doprava a strava. Zakázka zde vyskočila o pouhé čtyři tisíce nad limitních padesát tisíc korun.

„Chceme zprůhlednit drtivou většinu zakázek, proto limit padesát tisíc," řekl radní Jan Picka. Jak však dodává s trochou nadsázky, je otázkou, zda nejsou takzvaně papežštější než papež.

Starosta má stále ještě v paměti zhruba dva roky starý případ, kdy město platilo za správu počítačové sítě ročně miliony korun firmě Systém Net Solution, kterou vlastnil šéf odboru informatiky. „Nešlo o zákonný střet zájmů, ale je to nemorální," připustil tehdy. Kontrolní výbor však nezjistil pochybení při nákupu hardwaru a softwaru.