Přestože prožil na tomto světě úctyhodnou dobu a řadu režimů, vždy a za všech okolností si zachoval svou tvář. A to i přesto, že jeho plány a rozjetý život několikrát přibrzdil nemilosrdný osud.

Ať to byla 2. světová válka, nástup komunistické diktatury v roce 1948, nebo vpád okupačních vojsk v roce 1968. Na vlastní kůži tak zažil bezdůvodné trestní stíhání a ústrky. Vzdělaný muž, jenž ovládal několik světových jazyků, které až téměř do sta let vyučoval ve své domácí jazykové škole, tak například posledních deset let pracovního života žil v polích v maringotce odtržen od rodiny.

Bez ohledu na vysokou odbornost totiž musel nastoupit na geologické práce jako vrtař v tehdejším podniku Geoindustria. Na osud si však nikdy nestěžoval, naopak, přijal ho se svým typickým optimismem.

Svou nesmazatelnou stopu také zanechal v Sokole. Od mládí se mu věnoval natolik, že byl stále aktivním činovníkem, náčelníkem, jako cvičitel nacvičoval i na slety a vyučil se na tanečního mistra, aby mohl zdarma učit tance v Sokole. Sport a sokolské zásady propagoval i v dobách nesvobody.