„V posledním týdnu bylo potvrzeno 17 nových případů virové hepatitidy typu A, z toho tři případy spadající do epidemie ´KLASTER´," uvedla Martina Prokopová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Kvůli nahlášení virové hepatitidy typu A u deseti dětí z předškolních, školních a výchovného zařízení v kraji byla stanovena protiepidemická opatření v sedmi školských zařízeních. „Je nutné však konstatovat, že od září 2014 dosud žádné z dětí neonemocnělo kontaktem s nemocným VHA v předškolním ani školním kolektivu. Vždy onemocnělo pro kontakt s nemocným v rodině," zdůraznila ředitelka Prokopová. V rámci epidemie virové hepatitidy typu A „KLASTER" , která se regionem šíří od září 2014, dosud hygienici v Karlovarském kraji evidují 191 nemocných. Z toho 120 v okrese Cheb, 42 v okrese Sokolov a 29 v okrese Karlovy Vary. „Z toho 89 nemocných spadá do skupiny drogově závislých osob a osob bez přístřeší, to je 46,6 procenta. Vzhledem k tomu, že každý týden přibude nový případ onemocnění v souvislosti s nemocným evidovaným v rámci epidemie, nelze zatím předpokládat její ukončení. Epidemii lze považovat za ukončenou po uplynutí padesátidenní inkubační doby, kdy se neobjeví žádný další případ onemocnění virovou hepatitidou typu A," vysvětlila hygienička.

Za stejnou dobu, od září 2014 dosud, bylo potvrzeno dalších 42 nemocných virovou hepatitidou typu A (z toho 5 případů z okresu Cheb, 7 z okresu Sokolov a 30 z okresu Karlovy Vary).

U těchto případů nebyla prokázána epidemiologická souvislost s nemocnými evidovanými v rámci epidemie „KLASTER".

Hygienici připomínají, že základem prevence je řádná hygiena rukou, a to po použití toalety a zejména před konzumací stravy.

„Existuje i možnost očkování proti virové hepatitidě typu A, které po podání dvou dávek dlouhodobě chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech Karlovarského kraje na vlastní žádost a za úhradu," vysvětlují.

Na protižloutenkový režim například musela najet Základní škola v Nové Roli. A starostku Jitku Pokornou (STAN) začali se žádostmi o vysvětlení rodiče takřka bombardovat. A odpovědi se také dočkali. „Spolužákům bylo vyhrazeno WC, kde hygiena dělá stěry, a každý den jsou pracovníci hygienické stanice přítomni ve škole. Rodiče spolužáků byli informováni o možné nákaze touto nemocí… Všechny další prostory byly pod dohledem vydezinfikovány tak, aby nedošlo k ohrožení nákazou ostatních dětí a personálu," vysvětlila rodičům starostka Pokorná. A vyjádřila se i podrobněji. „Žloutenka typu A je známá pod názvem nemoc špinavých rukou a není přenosná kýchnutím. Vždy se musí bacil sníst. Je tedy třeba dbát zvýšené hygieny, obzvláště pak si po použití WC a před každým jídlem důkladně umýt ruce. Prvním příznakem této nepříjemné nemoci je pocit na zvracení, únava a tmavě zbarvená moč. Jedinou prevencí jsou zvýšená hygiena a očkování," zdůraznila rodičům starostka.