O další zajímavou turistickou trasu na Žluticku se zasloužil Spolek okrašlovací Vladař. Podle nově opravené kapličky sv. Jakuba se jmenuje Cesta svatého Jakuba, měří šest kilometrů a její trasa je vyznačena novou turistickou značkou zelené barvy.

Nový šestikilometrový okruh kolem Žlutic vyznačili manželé Vojtovi, kteří jsou značkaři Klubu českých turistů, již loni na podzim. „Je to v pořadí čtvrtá trasa, která vznikla díky našemu spolku. A stejně jako její tři předchůdkyně, je nyní i Cesta sv. Jakuba zaznamenaná v mapách Klubu českých turistů," řekla předsedkyně Spolku okrašlovacího Vladař Hana Hnyková. Nová cesta po zelené začíná na žlutickém náměstí. „Společně s červenou turistickou značkou poté stoupá směrem ke hřbitovu, kde míjí malebný kostelík sv. Mikuláše a několik vzrostlých lip. Ty jsou prohlášeny památnými stromy. Kolem nich stezka pokračuje po polní cestě na obec Verušice. Zde mohou lidé vidět první z křížků, jedná se o Neumannův kříž a najdeme jej mezi jasany. Dalším pomníkem na této cestě je mohutný černý litinový kříž na pískovcovém podstavci, Černý kříž. Ten by se měl během letošního roku dočkat opravy, stejně jako další Siemerův kříž," popisuje trasu nové cesty Hnyková.

V obci Lažany je pro procházející turisty moc hezké zastavení u barokní Truchtovy kapličky nebo u sousoší Nejsvětější trojice na návsi. „To sem bylo přemístěno v devadesátých letech od zaniklé cesty do Skoků. Po projití Verušicemi je při stoupání vzhůru do polí možné spatřit přehradu. Poté se blíží poslední sakrální památka této trasy. Jedná se o nově opravenou kapli sv. Jakuba. Od ní je nádherný výhled směrem k Vladaři, Semtěši a Nevděku," dokončila pozvání na úplně novou trasu Hana Hnyková. Od svatojakubské kapličky pokračuje zelená trasa po pěkně zpevněné úvozové cestě chatovou osadou Dolánka a poté zpět do Žlutic podél řeky. Na Cestě sv. Jakuba mohou procházející vidět velké množství sakrálních památek. K posezení a odpočinku jistě zlákají četné lavičky. V nejbližších týdnech bude ve žlutickém infocentru k dostání letáček, který popisuje nejen tuto trasu, ale i stávající Stezku sovy Rozárky, Cestu za pověstí a Křížkovou cestu.