Pro budoucí středoškoláky, kteří budou podávat přihlášku na obor zakončený maturitou, zajišťuje testy CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy musí složit jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky a dosáhnout stanoveného počtu bodů. Ten se dříve lišil pro gymnázia a pro ostatní školy.

„V letošním roce jsme však vyčlenili rovněž zdravotnické obory, kterým jsme zmírnili podmínky pro splnění testů z matematiky. Jsem velmi rád, že k této změně došlo. Budoucí zdravotníci tak jistě lépe zvládnou přijímací řízení, a budou tudíž moci snadněji nastoupit ke studiu," uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Celková váha testů v přijímacím řízení je stanovena na 70 procent u gymnázií, u ostatních oborů pak na 60 procent. Ve zbylých 30 nebo 40 procentech školy zohledňují vysvědčení a účast ve školních soutěžích.

Zájemce o studium může podat přihlášku až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné školy. V prvním kole přijímacího řízení má pak každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku formou didaktického testu dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.