„Na obnově parku se podíleli občané města. Dříve to byla každodenní cesta pralesem po úzké cestě. Ale dnes je to krásný park, o který se vlastní prací zasloužili obyvatelé města. Opravdu národ sobě," sdělil předseda spolku Nový kurz Milan Bauman. „Víte, my jako spolek jsme vlastně ten park objevili. Naši členové na něm začali pracovat jako první a pak se k nám přidali ostatní," doplnil.

V současnosti je v parku srub z masivního dřeva, kde se scházejí lidé z celého města. Stal se tak frekventovaným místem. Zároveň s tím se obnovila i kašna, která dokonce barevně svítí. Plánuje se také doplnění potřebných laviček na sezení. Park by se měl stát místem, kde se budou setkávat lidé z celého města a trávit v něm společně volný čas.

„Park se stal záležitostí obyvatel. Na předposlední akci přišla spousta lidí jak ze spolku, tak i nečleni, kteří pečují o park, aby byl hezký, a to taky díky jejich práci je. Pomoct přišli i členové z jiných spolků. Dokonce i evangelický sbor s dětmi," raduje se z úspěchu starostka města Věra Baumanová.

„Chceme, aby se z parku stalo místo, kde se budou střetávat generace," doplnila starostka.