Západočeští policisté zveřejnili statistiku případů padělání peněz. Z ní navíc vyplynulo, že přibývá mladistvých, kteří se snaží touto trestnou činností obohatit.

„V loňském roce západočeští kriminalisté šetřili necelé dvě stovky trestných činů proti měně. Konkrétně se jedná o padělání a pozměňování peněz a udávání padělaných a pozměněných peněz. V letošním roce již evidujeme na sedm desítek případů této trestné činnosti,“ uvedla mluvčí západočeských policistů Helena Malotínská.

Veškeré padělky, které jsou podle mluvčí na území České republiky zachyceny, ať už se jedná o naši nebo zahraniční měnu, pak putují na odbornou expertizu do České národní banky.

Ta mimo jiné stanoví takzvaný stupeň nebezpečnosti padělané bankovky. „1. stupeň znamená velmi nebezpečný, 2. stupeň nebezpečný, 3.stupeň zdařilý, 4. stupeň méně zdařilý a 5. stupeň neumělý,“ upřesnila Malotínská.
„V západních Čechách se nejvíce vyskytují padělky českých korun v nominální hodnotě padesát, sto, dvě stě a tisíc korun. U eur jsou to v největší míře padesátky a dvoustovky. Padělatelé se u této měny zaměřili také na mince, které dokážou vyrobit v kvalitě 2. stupně nebezpečnosti. Poměrně časté jsou i falzifikáty stodolarovek,“ doplnila.

Zarážející je však podle policistů zjištění, že zmíněné trestné činy stále častěji páchají mladiství.
„Výjimkou nejsou ani případy, kterých se dopouštějí dokonce děti,“ upozornila mluvčí.
Tento trend zaznamenali podle statistiky kriminalisté na západě Čech, konkrétně na jižním Plzeňsku, Klatovsku a Karlovarsku, hlavně koncem loňského roku a přetrvává do současnosti.

Důsledkem tohoto problému je podle policistů běžně dostupná kvalitní počítačová technika, nejrůznější multifunkční tiskárny, skenery a kopírky, na kterých není žádný problém pořídit poměrně slušné kopie.
„Vynalézavost dětí a mladistvých v tomto ohledu nezná mezí, a falzifikát bankovky je velice snadno na světě. V některých případech pachatelé ani nedomyslí závažnost svého jednání a vůbec netuší, že právě spáchali trestný čin,“ varuje případné další padělatele Malotínská.
„Například čtrnáctiletý chlapec, žák základní školy, doma zhotovoval na svém multifunkčním zařízení kopie bankovek v nominální hodnotě padesát, sto a pět set korun. Padělky pak jako pravými bankovkami platil v různých obchodech a také je předával svým spolužákům, kteří je v prodejnách rovněž vydávali za pravé,“ popsala jeden z případů mluvčí.Z těchto důvodů policisté upozorňují rodiče, pedagogy, ale i mládež a žáky základních škol na nebezpečnost tohoto protispolečenského jednání a jeho důsledky.

Trestný čin padělání a pozměňování peněz je posuzován jako soudně trestný. Pachatele takového činu může soud, s ohledem na způsob provedení, potrestat odnětím svobody až na dobu patnácti let. „Mladistvým osobám pak hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let,“ dodala na závěr.