Bublavu projekt zadlužil desítkami milionů korun. Zatímco Skanska po obci požadovala zaplacení faktur ve výši zhruba 19 milionů korun, obec trvá na tom, že smlouva byla od počátku neplatná, protože zastupitelstvo záměr neschválilo předem. Od Skansky naopak chce asi 57 milionů korun za práce, které obec firmě vyplatila.
Spor nejprve soudy rozhodly ve prospěch obce, pak ve prospěch firmy Skanska. Obec nakonec podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozhodl, že smlouva, pokud ji zastupitelé jen zpětně vzali na vědomí, musí být neplatná. Podle Simeta k tomu bude sokolovský soud v rozhodování přihlížet. "Nejvyšší soud ale neurčil, jak postupovat při vzájemném vyrovnání," upozornil ale soudce.

Jak naznačil, neplatnost smlouvy neznamená, že má obec nárok na vrácení už zaplacených peněz a že by torzo akvaparku připadlo firmě. Podle soudce by bylo nejlepší, kdyby obě strany zvážily možnosti a jednaly o kompromisu. Mají na to zhruba měsíc.

Projekt akvaparku je břemenem, který si táhne obec od roku 1999. Na stavbu nejprve malá obec s asi 320 obyvateli dostala dotace. Když ale přestaly přicházet, sama na stavbu už obec peníze neměla, stavba se zastavila a obec se dostala do dluhů. Státu postupně vrací 33 milionů korun dotací. "Nyní je to už asi jen 19 milionů. Splácíme to postupně z prodeje majetku," řekl dnes ČTK Jirsík. Pokud by právníci obou stran našli kompromis, chce si starosta návrh nechat každopádně schválit zastupitelstvem.

Pokud by se strany dohodly na mimosoudním vyrovnání, nehrozilo by, že se opět některá ze stran bude odvolávat a soud se povleče další roky.