Injekční jehlu a plastikový sáček s podezřelou látkou nalezl při každodenní kontrole doručených zásilek pro odsouzené vychovatel oddělení výkonu trestu Věznice Kynšperk nad Ohří. Oba předměty byly uschované v propisovacích tužkách. „Látka byla předána k odbornému posouzení na speciálním pracovišti útvaru policie a k dalšímu opatření. Orientačním testem vzorku byla potvrzena přítomnost nedovolené látky metamfetamin, kterou obsahuje droga pervitin,“ uvedla k případu mluvčí Věznice Kynšperk nad Ohří Petra Bělíková.

Drogy a omamné a psychotropní látky patří mezi takzvané nedovolené a nebezpečné věci, které nesmí mít odsouzený u sebe. „Uplatňují se různé preventivní a kontrolní mechanismy, abychom nežádoucímu kontaktu odsouzeného s drogou zabránili. Soukromá korespondence a balíkové zásilky podléhají důkladné kontrole zaměstnanců věznice,“ poznamenala Bělíková s tím, že podezřelé zásilky jsou prověřovány služebním psem. „Vzhledem k tomu, že úsek služební kynologie zde byl zřízen teprve nedávno a nemáme zatím vycvičeného vlastního psa speciálně určeného na vyhledávání drog, spolupracujeme v této oblasti s další věznicí,“ vysvětlila situaci mluvčí.

„Ve stanovených intervalech provádíme orientační toxikologické vyšetření moči, a pokud je nález pozitivní, zasílá se vzorek k odbornému posouzení. V případě, že odborná analýza prokáže užití drogy, je odsouzený kázeňsky potrestán v souladu se zákonem. Testy jsou prováděny také operativně při jakémkoliv podezření na užití drogy,“ zmínila Bělíková.

Za letošní rok bylo v kynšperské věznici zjištěno dvacet šest případů zneužití drogy. Podle výsledku odborných expertiz se jednalo zpravidla o amfetamin a metamfetamin.

Ve věznici dnes vykonává svůj trest zhruba 711 odsouzených, z toho 161 je v zařízení s ostrahou a 550 ve věznici s dozorem.