Upozorňuje na to mluvčí policie Eva Valtová. V současné době je toto upozornění velmi aktuální, neboť doba s sebou nese řadu nesouhlasných vyjádření s kroky vlády a lidé si je často nenechají pro sebe, ale vyjadřují se na veřejných sociálních sítích či internetových diskusních fórech. Následky svého počínání si často neuvědomují. „Svým hanlivým výrokem mohou naplnit skutkovou podstatu hned několik trestných činů a vystavit se tak trestnímu stíhání. Mohou se dopustit například podněcování k trestnému činu, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ upřesnila mluvčí. „Na tento způsob nevhodné komunikace se zaměřují kriminalisté, kteří se specializují na počítačovou kriminalitu, a v případě, že prokazatelně dojde k porušení zákona, tak zasáhnou. Každý by si měl uvědomit, že internet není anonymním místem a nikdo není nedohledatelný a nepostižitelný,“ doplnila mluvčí Valtová.