Jen minimálně zabezpečená jsou některá rekreační obydlí na Sokolovsku. Právě kvůli tomu se podle mluvčí sokolovské policie Andrey Kávovémohou stát snadným terčem zlodějů. „Vloupání se přitom dá zabránit kvalitním zabezpečením objektu,“ říká.

Na jaké objekty se zloději nejčastěji zaměřují?
„Pachatelé si většinou vybírají rekreační objekty osamocené. Kolonie chat je bezpečnější, ale ani zde si chataři nemohou být jisti. Z chat mizí vybavení, nářadí, ale i cenné věci.“

Co je nejslabší stránkou rekreačních obydlí?
„Nejslabší stránkou z hlediska vloupání jsou jako u všech objektů okna, prosklené plochy a dveře. Základem ochrany před vloupáním do rekreačních objektů jsou proto mechanické zábranné prostředky aplikované na nejrizikovější místa objektů, například bezpečnostní zámky, složitější uzamykací systémy, ochranné okenní fólie, skla. Vhodným doplněním mohou být různě vyrobené ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Nadstavbou je elektrická zabezpečovací signalizace.“

Problémem ale u této signalizace bývá, že zdaleka ne ze všech rekreačních objektů je telefonické či jiné spojení s okolním světem.
„Ovšem i tyto problémy lze vyřešit. V takovéto lokalitě je určitě alespoň jedna telefonní linka k dispozici. K ní lze připojit telefonní hlásič, který po obdržení signálu o narušení vyvolává předem naprogramované jedno či více telefonních čísel a předá tak informaci o narušení chráněného objektu zodpovědné osobě.“

Co tedy správně podniknout?
„Objekt takzvaně zazimovat. Rozhodně se vyplatí odvézt z objektu drahé nářadí, horská kola a další cennosti. Jaká zvolíte zabezpečovací opatření, záleží na tom, kde se objekt nachází. Je-li na samotě, je vhodné použít mechanické zabezpečovací prostředky a alarmy. Zde doporučujeme využití skrytých detektorů s přenosem informace k nejbližšímu sousedovi, který vyrozumí policii. V chatových koloniích se vyplatí zesílit vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna a podobně.“