Vyzývá tak obyvatele města k prvním krokům, které by mohli udělat v rámci zapojení se do chodu města Loket. To je jednou z vizí povolební koalice, která v Lokti vznikla. A právě zřízení osadního výboru, který umožní obyvatelům městských částí hájit své zájmy v zastupitelstvu města, je jedním z kroků k naplnění této vize. „Jedná se o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který může zastupitelstvo zřídit pro jednu nebo více částí obce. V našem případě by se jednalo o jeden osadní výbor pro Údolí, Nadlesí a Dvory.

Členy osadního výboru musí být občané s trvalým pobytem v jedné z těchto částí našeho města a nemusí se jednat o zastupitele,“ upřesňuje starosta. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se jednalo o obyvatele daných lokalit. Minimální počet členů výboru jsou tři, maximální není omezen, ale není úplně vhodné, aby byl příliš vysoký, ideálně tak tři až pět členů. A vždy je nutné, aby byl počet lichý. Pokud by tedy někdo z obyvatel měl zájem ve výboru působit, nebo věděl o někom, kdo by chtěl být aktivním členem osadního výboru, nechť se obrátí přímo na starostu města nebo na kteréhokoli ze zastupitelů.