"V první fázi prošli strážníci deset vybraných lokalit a s výsledkem kontroly mohli být nadmíru spokojení. Žádnou jehlu nebo jiný zdraví ohrožující předmět tady nenašli. Byli vybavení detektorem kovů, který se již v minulosti ukázal jako užitečný pomocník. V prověřování dětských hřišť pokračují nejen v Sokolově, ale rovněž v okolních obcích, s nimiž má městská policie uzavřenou smlouvu. Například ve Svatavě nebo v Březové," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Do akce Jehla se kromě městské policie Sokolov zapojili také strážníci v Aši, Františkových Lázních, Ostrově, Chebu a v Karlových Varech.

I když kontaminovaný materiál sbírají strážníci průběžně při své kontrolní činnosti, mají tyto specificky zaměřené akce velký smysl. Snižují totiž riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace o pohybu drogově závislých osob. Množství nalezeného odpadu se v posledních letech snižuje, ale riziko stále hrozí. Nález je nutné ihned hlásit na linku 156 a ideální je setrvat na místě do příjezdu hlídky strážníků.

Jedním z preventivních opatření, jak odhazování nebezpečných jehel předejít, je například možnost výměny použitých za nové. V Sokolově to zajišťuje bezplatně kontaktní centrum Kotec.