Pojďme si připomenout některé kauzy ze západu Čech, kdy pachatelé znásilnění či pohlavních zneužívání nemuseli za mříže.

S výchovným trestem odešel v prosinci 2022 ze soudní síně Martin V., jemuž Krajský soud v Plzni prokázal, že měl opakovaně sex se svou mladší sestrou. Mladík, jehož tvář ani jméno kvůli ochraně oběti nelze zveřejnit, podle rozsudku soudu přiměl handicapovanou dívku k análnímu, orálnímu i klasickému sexu, a to v době mezi jejími 12 a 14 lety. Za pohlavní zneužití a soulož mezi příbuznými dostal Martin V., který čin spáchal ještě jako mladistvý, trest 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou roků. Je také povinen zaplatit sestře na náhradě nemajetkové újmy částku 50 tisíc korun. K výchovnému trestu mu pomohlo, že se nepodařilo prokázat, že užil násilí, jak tvrdila obžaloba, i to, že je osobou bezúhonnou, netrestanou, jednání doznal, lituje ho a poškozené se omluvil.

Spokojen mohl od stejného soudu odcházet vloni v květnu i Robin Š. z Plzeňska, jehož ze zákona také nelze blíže identifikovat. Ten se opil a zhruba se třemi promile se vydal navštívit svoji o 34 let starší tetu. Když mu 63letá žena otevřela, vrhl se na ni. „Povalil ji na zem, zalehl ji, jednou rukou jí držel ruce a druhou se pokoušel z ní strhávat oblečení. Pokoušel se ji líbat na rty. Kousal ji do bradavek. Prosila ho, ať ji pustí, tomu se jen smál a říkal, ať drží hubu. Říkal, že je zlá. Poté jí zasouval prsty do přirození i análního otvoru,“ popsal v obžalobě státní zástupce s tím, že když se pak útočník pokusil si sundat kalhoty, nebožačka se mu vysmekla a utekla. Zamkla za sebou dveře a přivolala pomoc.

Synovcův útok zanechal hlubokou ránu na její duši. Byla měsíce v pracovní neschopnosti a rozvinula se u ní posttraumatická stresová porucha projevující se nespavostí, nechutenstvím, bojí se chodit mezi lidi nebo potkat na ulici osamoceného muže. I když bývala společenská, nyní se lidí straní.

Muž se u soudu přiznal a všeho litoval. Krajský soud v Plzni mu za zločin znásilnění uložil tříletý trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Nad obžalovaným byl vysloven dohled. Musí také absolvovat protialkoholické léčení v ambulantní formě a uhradit své tetě ušlý výdělek ve výši 107 tisíc korun a dalších pět tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčbu.

Dokonce hned dvakrát vyvázl s podmínkou za znásilnění Dušan S. z Klatovska. Ten již v roce 2008 mimořádně brutálně znásilnil 81letou seniorku. Opilý vnikl tehdy do domu s pečovatelskou službou a pod falešnou záminkou se vloudil do pokoje nepohyblivé stařenky. Sundal jí plenku a poté ji hodiny znásilňoval, nic nepomohl pláč a prosby. Seniorka už se nikdy z toho, co prožila, nevzpamatovala. Dušan S. tehdy vyvázl s podmínku a byla mu nařízena ústavní sexuologická léčba. Jenže ta zřejmě nepřinesla patřičný efekt, neboť muž v roce 2021 opět znásilnil starší ženu. V následujícím roce klatovský okresní soud tohoto muže, který podle znalců trpí sexuální deviací, potrestal i podruhé podmínkou. Dostal trest 2,5 roku, podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. A soud mu také nařídil ambulantní léčbu.

Právě v souvislosti s tímto případem již před dvěma lety, v lednu 2022, Deník uváděl, že podmínka za znásilnění není podle iniciativy Bez trestu, která upozorňuje na časté zlehčování následků sexuálního, sexualizovaného a domácího násilí, v tuzemsku nijak výjimečná. Iniciativa tvrdí, že v ČR je podmínkou potrestán každý druhý pachatel znásilnění.

Dokládá to i některými anonymizovanými rozsudky.

Ze západu Čech můžeme jmenovat ten z roku 2021, kdy v Okresní soud v Karlových Varech potrestal muže za to, jak v období od roku 2013 do prosince 2019 zacházel se svou partnerkou. Podle rozsudku ji opakovaně slovně urážel, fyzicky ji napadal, při hádkách ji opakovaně chytal pod krkem, dával jí facky a tahal jí za vlasy, opakovaně ji bil pěstmi pěstí do nohou. „Zhruba od roku 2017 vyžadoval po poškozené pravidelně anální sex, při kterém nerespektoval bolest poškozené, poškozenou omezoval i ekonomicky tak, že jí odmítal přispívat na běžné potřeby domácnosti a rodiny, popřípadě předání peněz podmiňoval tím, že si to poškozená musí odpracovat, což znamenalo, že jej poškozená musela orálně uspokojit,“ stojí v rozsudku s tím, že ženu opakovaně urážel a dokonce ji přibližně v deseti případech pomočil s tím, že sameček si značí své teritorium. To vše vedlo u poškozené k rozvoji psychických problémů, jejichž řešení doposud vyžaduje psychologickou intervenci, konstatoval soud. Přesto obžalovaný vyvázl s trestem 2,5 roku, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let.

Zmínit lze i několik let starý rozsudek z Tachova, kde byl muž obžalován z toho, že partnerku před sexem nutil stát či klečet nahou s rukama za hlavou a bil ji páskem, gumovou hadicí, prutem či kuchyňskou obracečkou po celém těle, prsou a genitáliích. Dával jí povely a trestal v případě jejich nesplnění. Připínal jí na bradavky a přirození kovové svorky, za které pak tahal či na ně za hák věšel kovové závaží, nutil ji k orálnímu sexu, až v ní vyvolával dávivý reflex. Měl ji také znásilnit a dále ji měl nabízet na internetu náhodným mužům, kdy postupně vyhledal přibližně 30 zákazníků, a po ženě požadoval, aby s nimi souložila, i když nechtěla. Sex pozoroval, nebo se i aktivně zapojil. Ženu kromě toho urážel a surově bil, fyzicky i psychicky týral i děti. Vyvázl s podmínkou a ambulantním sexuologickým léčením.

Závěrem je ale nutno připomenout, že každý případ je jiný, že soudy řeší případ v širších souvislostech, přihlíží se k osobě pachatele, jeho minulosti, ke znaleckým posudkům a mnoha dalším okolnostem. A že podmínky za sexuální delikty jsou spíše výjimkou, za závažné činy padaly často i na západě Čech poměrně vysoké nepodmíněné tresty.