Společnost Amati Denak poslal insolvenční soud do konkurzu před třemi lety. Tehdy ji vlastnila z pěti sedmin britská společnost Geneva BrassWind a ze dvou sedmin jednatel Jiří Štípek. Podnik, který měl své závody v Kraslicích a v Hradci Králové, tak šel do prodeje. Poté ho koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka.

A soud o její vlastnictví se vleče. "Soudkyně stále předvolává svědky. Svoji výpověď tak přednesli soudu například zástupci školy či bývalí spoluvlastníci firmy Amati Denak. Po všech peripetiích se nyní mimo jiné jedná i o takzvané vydržení, které si nárokuje zástupce exekutora," říká Otakar Mika, který z Kraslic jezdí na soudní stání z titulu zástupce petičního výboru. Petici, která chce zachování historické sbírky pro kraj, respektive pro Kraslice, podepsalo dva tisíce lidí.

O majiteli unikátní sbírky hudebních nástrojů z Kraslic soud stále nerozhodl.
O majiteli unikátní sbírky hudebních nástrojů z Kraslic soud stále nerozhodl

V úterý si soudkyně vyslechla výpověď Jiřího Štípka. Na přímý dotaz soudu, čí je podle něj sbírka hudebních nástrojů, odpověděl bývalý jednatel, že neví. Podle Miky také zaznělo u soudu, že sbírka nebyla součástí privatizačního projektu. Jakékoliv další nakládání s ní, by tedy mělo být nakládání s majetkem státu.

Do majetku firmy sbírku údajně převedl v minulosti generální ředitel firmy a většinový vlastník Václav Hnilička. Podle některých názorů tak nakládal s majetkem státu. Hnilička poté svých pět sedmin prodal právě britské společnosti. Tehdy se mluvilo o částce zhruba 17 milionů korun.

U předchozích stání také z úst svědků zaznělo, že sbírku nebo její část, chtěli bývalí majitelé prodat do Číny. To se jim však nepodařilo. Místní muzikanti si nedokážou představit, že by o sbírku město přišlo. Považují ji za historické dědictví Kraslic. Pokud soud rozhodne, že by měla připadnout kraji, chce s ním vedení města jednat a vystavit ji ve městě. Pokud připadne konkurznímu správci, chtějí iniciovat její odkoupení. Kraj by se však možná zdráhal kupovat něco, co mu podle něj patří.

„Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ říká jeden z kraslických muzikantů Josef Veselý. Neopomene zmínit ani největší vyrobenou tubu, která je součástí sbírky. Vyrobili ji ve fabrice v Kraslicích na místě bývalých ČSAD, dnes sběrného dvora. Naposledy byla představena na kraslických slavnostech na náměstí někdy v roce 1998.