Na ležícího muže upozornili lidé městskou policii. Přivolaní strážníci provedli u cizince dechovou zkoušku, která potvrdila, že muž požíval alkoholické nápoje. Hlídka ještě prověřila, zda po Němci nepátrá cizinecká policie. Poté se ještě pokusila z jeho telefonu zavolat cizincovu přítelkyni. Ta mu však pomoci nemohla, protože byla mimo město. Vzhledem k tomu, že muž nebyl nebezpečný sobě ani okolí a byl schopen odejít, nechali ho strážníci jít.