Tři policisté společně se zástupcem města používali detektor kovu, který mají v zápůjčce právě od města. Cílem této preventivní akce bylo zabránit tomu, aby byly děti ohroženy během hraní si na hřištích například odloženou injekční stříkačkou nebo jinými nebezpečnými předměty. Policisté během několika hodin zkontrolovali sedm dětských hřišť v centrální části města a jedno hřiště v městské části Kluč. Během těchto kontrol nebyl objeven žádný nebezpečný předmět. V nadcházejících dnech zkontrolují zbylá dětská hřiště ve svém územním teritoriu a v podobných akcích budou pokračovat i v budoucnu.