„Neprokázala se příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaných a úmrtím poškozeného. Znalecký posudek olomoucké univerzity jasně prokázal, že příčinou úmrtí bylo delirium tremens, to znamená rozvrat organismu následkem chorobného stavu," řekl soudce Milan Tomeš. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce se vzdal na místě odvolání. Stejně tak učinili, prostřednictvím svého obhájce, i oba policisté.  

S rozsudkem se neztotožnili příbuzní poškozeného. „Je to nespravedlivé, že nejsou potrestaní. Zabili mladého člověka, který tady nechal tři děti," řekla teta poškozeného.
Samotní policisté si po letech soudních tahanic oddychli a zároveň tvrdí, že v ničem nepochybili. „Svou práci děláme stále stejně a to v mezích zákona. Po čtyřech letech a třech měsících jsme rádi, že už to skončilo," řekl Vítězslav Novák.

Podle obhájce policistů měli někteří soudní znalci ztíženou práci i díky Generální inspekci bezpečnostních sborů. „Ta při svém vyšetřování nepochopila zákrok a mylně tím informovala všechny znalce," řekl obhájce policistů Pavel Rybář. Na mysli měl fakt, že při zatýkání, kdy poškozený ležel čelem k zemi s pouty za zády, policisté tělo poškozeného nezatížili. Páku přes teleskopický obušek prováděli podle něj tak, že klečeli vedle těla muže.

Jeden znalecký posudek totiž hovořil o udušení z vnějších příčin a druhý znalecký posudek tvrdil, že žádné takové příčiny tam nalezeny nebyly.
„Z tohoto důvodu, když tedy znalci byli seznámeni s veškerým obsahem nových znaleckých posudků, které byly v mezidobí pořízeny, a neshodli se na žádných závěrech, tak musel nastoupit revizní znalecký posudek ústavní formou," vysvětlil Tomeš. Tento posudek byl vypracován zmíněným pracovištěm v Olomouci.