Pomáhají ovšem i seniorům, kteří se velmi často stávají terčem útoků různých podvodníků. Policejní preventisté v Karlovarském kraji v loňském roce oslovili 16 670 dětí ze všech typů škol. Mateřskými školami počínaje a odbornými učilišti konče. „Navštívili 32 mateřských škol, na kterých měli 55 besed s dětmi. Na 98 základních školách připravili 447 osvětových přednášek a besed. Aktuální témata byla třeba počítačová kriminalita nebo kyberšikana. Dále šikana, osobní bezpečí, extremismus, právní minimum, drogy a vandalismus," uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

Při setkáních policistů s dětmi a mládeží se hovořilo rovněž o domácím násilí, bezpečném chování v silničním provozu, sociálně patologickém chování ve škole a z toho plynoucích právních důsledcích. „Obdobná témata byla obsahem 59 osvětových besed a přednášek na středních školách, učilištích, gymnáziích a domovech mládeže," poznamenala Týřová.

Řada preventivních aktivit byla v loňském roce věnována také seniorům, kteří jsou v případě obětí trestné činnosti druhou nejohroženější skupinou. „Pro seniory bylo připraveno 14 setkání zaměřených na osvětu a bezpečnost. Témata se věnovala mnoha problémům, například osobnímu bezpečí, obraně před podvodníky nebo násilí páchanému na seniorech. Využili jsme přitom i film Šmejdi, který ukazuje podivné praktiky na předváděcích akcích," podotkla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

V rámci takzvaných volnočasových aktivit bylo připraveno a uskutečněno 101 akcí pro veřejnost. Největší zájem byl tradičně o Den záchranářů na Rolavě v Karlových Varech, kam přišlo několik tisíc lidí. Velká účast byla rovněž na dnech složek integrovaného záchranného systému, které se konaly ve Velké Hleďsebi nebo v Plesné. „Na tyto a další velké akce přišlo během loňského roku odhadem celkem 10 500 lidí. Mezi další, menší akce, kterých se vloni zúčastnilo dohromady kolem 8 160 lidí, patří například projekty Přilba, Vidět a být viděn, Dopravní odpoledne nebo Den s Ajaxem," dodala Krejčí.