Tvrdí to obžaloba, která ve středu zazněla u plzeňského městského soudu. Muž s lékařským titulem ale vinu jednoznačně odmítl. Posudek byl podle jeho názoru standardní a rozhodně neměl v úmyslu obžalovanému pomoci.

Oswald podle obžaloby pronásledoval a pokusil se přejet na Sokolovsku svoji bývalou přítelkyni Elizabeth S. a spolu s ní i Petra M., který stál vedle ní. Když Petr M. zaregistroval auto řítící se na ně, ještě stačil Elizabeth S. odhodit stranou, ale sám už uskočit nestihl a vůz ho srazil. Když ležel na zemi, Oswald mu podle obžaloby ještě přidal ránu pěstí. V nemocnici skončil nejen Petr M., ale i mladá žena, která měla zlomenou nohu. Oswaldovi za to Krajský soud v Plzni uložil trest odnětí svobody v trvání 16 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, což v květnu 2021 potvrdil odvolací Vrchní soud Praha.

Kdyby ale záležel rozsudek jen na Pořického posudku, mohl se dnes Oswald třeba smát na svobodě. Jak zaznělo ve středu u plzeňského městského soudu, Pořický i přesto, že další dvě soudní znalkyně Eva Navrátilová a Karolína Malá konstatovaly, že u obžalovaného nebyla zjištěna duševní porucha a jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovalé a ovládací jen mírně snížené, berounský psychiatr Pořický došel ke zcela jinému závěru.

„Dne 9. 10. 2020 vypracoval na základě žádosti obžalovaného Oswalda písemný znalecký posudek, ve kterém vědomě v rozporu se skutečností uvedl, že u obžalovaného je přítomna emočně instabilní porucha osobnosti, která byla přítomna jak před inkriminovanou dobou, tak i v době spáchání trestného činu, kterého se dopustil ve stavu silného afektu, hraničícího s afektem patickým, v předmětné době byly jeho rozpoznávací schopnosti plně uchovány, ale ovládací schopnosti podstatně snížené, blížící se jeho úplnému vymizení. Byl schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, ale nebyl schopen toto jednání ovládat. A to přesto, že si byl Pořický vědom případných trestně právních důsledků v případě podání nepravdivého či hrubě zkresleného znaleckého posudku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Štefan Oravec s tím, že Pořický navrhl Oswaldovi ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě.

Dále v závěrech svého posudku uvedl, že z výpovědi poškozené a z jejího následného chování se jeví jako nevěrohodná, přičemž poškozenou vůbec nevyšetřil. „Následně tyto hrubě zkreslené závěry znaleckého posudku potvrdil i po řádném poučení soudem,“ dodal Oravec a upozornil, že závěry znalce mohly mít pro rozhodnutí soudu podstatný význam.

Pořického obhájce Stanislav Mečl, bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce, upozornil, že přípravné řízení mělo podle něj dvě závažné vady, pak už se ke slovu dostal obžalovaný. „Cítím se naprosto nevinen. Cítím se poškozen, byla na mě spáchána křivda, byl jsem dehonestován,“ prohlásil Pořický, který je dle svých slov soudním znalcem už od roku 1999, vypracoval několik tisíc posudků a nikdy neměl žádný problém. Dodal, že sice vypracoval posudek na základě žádosti Oswaldova advokáta, ale nikdo na něj netlačil, aby došel k nějakým konkrétním závěrům. Za vším, co v posudku uvedl, si stojí. Řekl, že vycházel z vyšetření obžalovaného i údajů ze spisu, které mu předal advokát. „Měl výpadek paměti, chtělo se mu spát, to si nemohl vymyslet,“ vysvětloval, jak došel k závěru o snížených ovládacích schopnostech Oswalda.

Tyto skutečnosti ale nikdo ze svědků nezaznamenal, což uvádí i revizní znalecký posudek. Pořický, který pracuje i pro věznice na Pankráci a ve Vinařicích, také přiznal, že se vyjadřoval k poškozené, ač ji nikdy neviděl. „Jestliže poškozená krátce po činu píše obviněnému milostné dopisy a chce si ho vzít přímo ve věznici, zarazí to i laika,“ pronesl s tím, že chtěl jen přispět k objasnění věci. Trval na tom, že jeho posudek se zase tolik neliší od posudku lékařky Navrátilové. To potvrdila i ona, když ale přiznala, že je rozdíl mezi pohledem lékaře a pohledem trestního práva.

Líčení bylo odročeno na červen, kdy budou vyslechnuti další dva soudní znalci a odsouzený Oswald. Za přečin křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek hrozí Pořickému až tři roky vězení nebo zákaz činnosti. Tento případ není dle informací Deníku jediný, kdy má Pořický problémy se zákonem kvůli znaleckému posudku. Byla na něj již dokonce podána další obžaloba.