Policisté na Sokolovsku drží i nadále republikový prim v objasněnosti trestných činů. Za minulý rok bylo na území okresu spácháno 2 704 trestných činů, přičemž 70,82 % z nich se strážcům zákona podařilo objasnit. Kriminalita navíc klesla o patnáct procent. Mezi nejvážnější případy za uplynulý rok patří dvě vraždy, kdy na objasnění jedné z nich kriminalisté stále pracují. Policie zaznamenala 246 násilných trestných činů, z nichž bylo objasněno přes 88 %.

Co se struktury kriminality týče, byly spáchány dva trestné činy vraždy, kdy na objasnění jedné z nich kriminalisté stále pracují. Policie zaznamenala 246 násilných trestných činů, z nichž bylo objasněno přes 88 %, 22 mravnostních trestných činů, z čehož jich bylo objasněno 16. Loupežných přepadení bylo 45, z čehož ve 33 případech byl pachatel zadržen. Došlo k 426 trestným činům krádeží a vloupání s objasněností 41 % a k 38 případům vydírání, které byly všechny objasněny.

Dále policisté řešili o deset případů vloupání do bytů méně než v roce 2007(40) s 57 % objasněností. Ve srovnání s celorepublikovým trendem se jedná o velmi nadprůměrnou objasněnost .

Zjištěno a objasněno bylo i 6 případů pohlavního zneužívání a 1 případ šíření pornografie. V 57 případech byli policisté přítomni incidentům se znaky domácího násilí, kdy v 38 případech násilníky vykázali. Zde policisté děkují za velmi dobrou spolupráci Intervenčnímu centru v Sokolově.
Hospodářská kriminálka pak zjistila 293 trestných činů hospodářského charakteru.

Za trestné činy nedovoleného ozbrojování byly řešeny 4 osoby a 141 rodičů bylo trestně stíháno pro zanedbání výživy svých dětí. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství odstíhali policisté 188 řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Bez řidičského oprávnění usedlo za volant 343 neřidičů. V těchto případech také policisté čím dál častěji uplatňují institut zkráceného přípravného řízení, které nám umožňuje pachatele postavit v několika dnech před soud.

Fyzické útoků na policisty byly 4, z toho 1 se zraněním. Při zadržení nebezpečného pachatele byli policisté nuceni v souladu se zákonem 210x použít donucovacích prostředků a 2x byl použit varovný výstřel. 1 196 osob bylo omezeno na osobní svobodě a 121 občanům policie poskytla ochranu.
Úspěšní byli strážci zákona i v pátrání po osobách, kdy celkem se podařilo zadržet 345 osob v pátrání. K policejní práci ale patří ještě další záležitosti a proto v 5489ti případech policisté doručili obsílku soudů a správních orgánů a zpracovali 17 034 obyčejných spisů, 15 147 přestupkových spisů a 2 623 trestních spisů. V blokovém řízení pak uložili 12 871 blokových pokut v celkové částce 4 318 400 Kč.

Pozitivním ukazatelem policejní práce je výrazný pokles dopravních nehod. Vloni jich policisté řešili celkem 1362, což je o 199 nehod méně než v roce 2007. Hlavními příčinami zůstává nepřiměřená rychlost, špatné předjíždění, nedání přednosti v jízdě a především alkohol za volantem. Ten nadýchali řidiči v 81 případech, kdy v deseti z nich měla nehoda tragické následky. Na silnici 1/6, která patří k těm nejfrekventovanějším se stalo celkem162 nehod, vyhaslo na ní 6 lidských životů a dnem, kdy docházelo nejvíce k nehodám, se stal pátek.

Policisté zaznamenali také více nehod s účastí chodce, kdy ne vždy se jednalo o zavinění ze strany řidiče. Mezi nebezpečné úseky se počítají silnice 1/6 úsek Sokolov - Cheb a zpět, dále tzv. zatáčka smrti před Kraslicemi, kdy se jedná o komunikaci vedoucí k hranicím a je zde větší pohyb cizinců a v zimních měsících nabádá policie řidiče k opatrnosti na silnici z Oloví do Kraslic.

Dopravní policisté se v minulém roce také značně zaměřili na řidiče nákladních automobilů, kdy jste se mohli setkat s řadou akcí u Transmotelu na silnici 1/6.

Vedení sokolovské policie si kvalitní práce svých podřízených cení, zejména u těch případů, které znepříjemňují život na ulicích nezúčastněným lidem.
Patří sem např. případy kapesních zlodějů, kterými bylo v loňském roce na okrese okradeno 30 lidí, s objasněností 37% a krádeže 78 aut, kdy většina z nich byla navrácena majitelům.

Policejní práce je práce smysluplná, zajímavá, ale zároveň náročná a v řadě případů policisté potřebují pomoc občanů. Proto děkují těm, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a dík jim patří i za pomoc při boji proti zločinu.

Anrea Kávová, mluvčí policie