Takzvanou amnestii na zbraně vyhlásí od začátku února policie na Sokolovsku. Lidé, kteří ji drží neoprávněně, se tak nebudou muset obávat postihu. To samé platí i u střeliva. Amnestie potrvá až do konce července.

„Osoba, která v současné době u sebe přechovává zbraň, její hlavní části nebo střelivo, a to bez příslušných povolení, má možnost podle novelizovaného zákona o střelných zbraních a střelivu tuto zbraň odevzdat na nejbližší obvodní oddělení policie nebo přímo na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Sokolov. To se nachází v ulici Rooseveltově 122,“ uvedla mluvčí sokolovské policie Andrea Kávová.

Znovu zdůraznila, že tato osoba nebude trestně stíhána. „Existuje také možnost, že dotyčný může ve lhůtě dvou měsíců od odevzdání zbraně policii do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů, opravňujících ho k držení zbraně,“ pokračovala mluvčí. Zároveň varovala, že po ukončení amnestie se už držitelé zbraní bez povolení vystavují vážnému riziku postihu. „Pokud policie u někoho nalezne neoprávněně drženou zbraň nebo střelivo, bude trestně stíhán za trestný čin nedovolené ozbrojování,“ doplnila Kávová.

Zbraně kategorie A
1. vojenské, s výjimkou pušek, samonabíjecích a opakovacích pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
6. střelná nástrahová zařízení,
7. zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači.
doplňky zbraní
1. tlumiče hluku výstřelu,
2. zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů (noční vidění),
3. laserové zaměřovače.

Zbraně kategorie B
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
f) dlouhé opakovací zbraně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm, a dlouhé samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní,
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 19 mm.

Zbraně kategorie C
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní,
d) více než dvouranové zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.
„Jakékoliv dotazy ohledně odevzdání nelegálně držených zbraní zodpoví pracovníci oddělení zbraní a bezpečnostního materiálu na jednotlivých územních odborech policie,“ dodal Valenta.