Při akci Jehla nenašli jedinou injekční stříkačku. Zaměřili se zejména na dětská hřiště a pískoviště. Přesto však varují, aby lidé v případě nálezu injekční stříkačky ihned volali městskou policii.

V úterý 17. dubna proběhl ve 40 českých městech další ročník akce Jehla. Více jak čtyři sta sedmdesát strážníků společně čistilo svá města od nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech.

Použité jehly a injekční stříkačky představují velké zdravotní riziko, kterému jsou vystaveny hlavně děti. Ale také třeba domácí mazlíčci. Kromě celoročního sběru použitých jehel a stříkaček při běžné hlídkové činnosti probíhají celostátní cílené akce Jehla, v rámci té letošní spojily své síly městské policie ze 40 měst.

Pozornost strážníků je především věnována dětských hřištím a pískovištím, ale kontrolují se také málo frekventovaná, nepřehledná místa, parky a odpočinkové zóny.

„V našem městě bylo do akce zapojeno šest osob z MP, z toho tři strážníci a tři asistenti prevence kriminality. Během 4 hodin kontroly dětských hřišť a pískovišť nebyl nalezen žádný nebezpečný injekční materiál, pouze plechovky, víčka od alkoholu a otvírák na lahve. Je vidět, že v našem městě lidí vědí, jak se mají v těchto prostorách vyčleněných pro děti chovat, a také zda funguje výměnný program neziskové organizace Kotec,“ říká preventistka městské policie Hana Procházková.

Tuto akci zopakují strážníci po létě, než se budou hřiště a pískoviště uzavírat.

Závěrem důležitá připomínka strážníků: „Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na tísňovou linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“