Ohrožování výchovy mládeže

Na řádnou školní docházku svého syna nedohlížela třiatřicetiletá žena z Chodova a to i přesto, že za obdobné jednání byla již v minulosti opakovaně projednávána odborem vnitřních věcí Městského úřadu Sokolov a byly jí uloženy pokuty. Za trestný čin ohrožení výchovy mládeže nyní ženě hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Pachatel krádeží novin byl zjištěn

V období od října do prosince 2006 došlo na území města Sokolova k pěti případům krádeží neprodaných tiskovin z plechových schránek umístěných na novinových stáncích, jejichž prostřednictvím prodejci tyto tiskoviny vraceli dodavateli. Jako pachatel těchto krádeží byl policisty zjištěn třiadvacetiletý muž ze Sokolova, který si z odcizených tiskovin vybíral časopisy s DVD filmy, které následně prodával třetím osobám a takto získané finanční prostředky užil pro svojí potřebu. Dále pak v Sokolově v prodejně s elektrozbožím během provozu prodejny využil nepozornosti prodavače a odcizil volně vystavený DVD přehrávač, který použil jako splátku za poskytnuté ubytování. Pachatel je stíhán pro trestný čin krádeže, za který může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.