Ten má podle hospodářské kriminálky na svědomí majetkový podvod. Peníze chtěl získat na úkor soukromé obchodní firmy, kde objednal odběr stavebního materiálu s úmyslem neuhradit kupní cenu. V té době pak oslovil dalšího člověka, který mu měl v budoucnu pomoci s odběrem zboží. „S firmou podepsal rámcovou kupní smlouvu. Její součástí byla také plná moc pro člověka, který měl pomoci s odběrem zboží. Při podepisování smlouvy muž úmyslně změnil svůj podpis, než jakým se obvykle podepisuje, aby tak mohl znemožnit budoucí identifikaci podepisující osoby a vyhnul se tak závazkům vyplývajícím z odběru zboží na základě podepsané smlouvy. Prostřednictvím oné osoby, která byla zplnomocněna k odběru zboží, tak došlo k odběru různého stavebního materiálu přesahujícího částku 760 tisíc korun. Obviněný muž faktury do současnosti neuhradil a při komunikaci s firmou popřel, že se k úhradě odebraného zboží písemně zavázal," vylíčila mluvčí sokolovské policie Kateřina Krejčí. Muži hrozí až osm let vězení.