„Při uzavírání dohody o provedení práce uzavřel v úmyslu sebe obohatit při nástupu do zaměstnání také smlouvu o poskytnutí zaměstnanecké půjčky ve výši téměř 40 tisíc korun. Věděl však, že vzhledem ke svým majetkovým a finančním poměrům nebude schopný dluh umořovat. Půjčku se zavázal uhradit zaměstnavateli v několika měsíčních splátkách srážkou ze mzdy. V případě, že by skončil v pracovním poměru, měl by zaplatit půjčku do patnácti dnů. Ani jednu splátku však neuhradil. Dluh zaměstnavateli byl částečně uhrazen zápočtem nevyplacené mzdy. Dále muž neodevzdal zaměstnavateli svěřené finanční provozní zálohy a v několika případech neprovedl výměnu téměř 50 kusů europalet, v důsledku čehož bylo společnosti od jiné firmy vyfakturováno k zaplacení 12 tisíc korun. Peníze a palety si tedy přisvojil a použil pro svoji potřebu. Způsobil tak škodu ve výši 55 tisíc korun,“ sdělila mluvčí sokolovské policie Kateřina Krejčí. Muži hrozí až dva roky vězení.