Dívka zameškala dalších téměř 800 hodin z toho 200 neomluvených. A to už pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Za to, že řádně nedohlížela na školní docházku své nezletilé dcery, sdělili policisté podezření 32leté ženě ze Sokolovska a to ze spáchání přečinu Ohrožování výchovy dítěte. Matka podle policistů dceři umožnila vést zahálčivý život a ohrozila její rozumový a mravní vývoj.

„V případě prokázání viny může být potrestána odnětím svobody na šest měsíců až pět let,“ řekla mluvčí policistů Eva Valtová.