Předseda senátu Krajského soudu v Plzni Milan Štejr v pondělí v soudní síni oficiálně předal deseti obžalovaným zamítavé rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ohledně jejich propuštění z vazby na kauci.

Rozhodnutí se týká Milana Zádamského (34), Petra Zádamského (33), Alana Tremla (34), Marka Pruckla (38), Zdeňka Hanzelína (33), Dušana Oračka (39), Martina Bláhy (37), Pavla Simandla (32), Aloise Wohldanna (37) a Roberta Šichmana (35).

Zbylí dva obžalovaní Radek Handlíř (24) a Jiří Bartyzal (33) jsou vyšetřováni na svobodě.

Vrchní soud se přezkoumáváním trvání vazby zabýval poté, co plzeňský krajský soud 6. října již neshledal vazební důvody a obžalovaným dal de facto lístek na svobodu. Státní zástupkyně však nesdílela názor soudu a okamžitě podala stížnost.

Kauce, kterou hodlala skupina složit činila dohromady téměř osm milionů korun.