Podle vedoucího speciálního poradenství pracovního úřadu v Sokolově Jaroslava Januše přijde každý rok nejvíce absolventů v měsíci září. V současné době eviduje sokolovský pracovní úřad k 31. říjnu 193 uchazečů o zaměstnání z řad absolventů. Jedná se ale o absolventy s dosaženým vzděláním, kteří svá studia ukončili v posledních dvou letech.


„Zaměstnanci více hledají nové kvalifikované vyučené pracovníky. Jedná se o dělnické profese, “ tvrdí Januš. Podle něj je to jeden z důvodů, proč se letos na úřad přihlásilo téměř o polovinu méně absolventů než v loňském roce, kdy jich k 31. říjnu bylo 319.


„Jednotliví poradci absolventům radí, jak si práci najít. Rozeberou s nimi jejich momentální situaci. Zjišťují jejich ambice a představy o zaměstnání. Samozřejmě je ale pořád nabádají k tomu, aby si svoji situaci uměli co nejlépe vyřešit sami,“ poznamenal vedoucí speciálního poradenství.


Pro absolventy si úřad připravil minulý rok rekvalifikační kurz, jehož hlavní součástí je praxe. „Zúčastnění dostanou po absolvování kurzu osvědčení, s nímž snadněji najdou práci. Velice se nám tento kurz osvědčil, a proto jsme ho letos na podzim zopakovali. Zúčastnilo se ho deset absolventů. Tento kurz byl hrazený z evropských sociálních fondů v rámci projektů,“ uvedl Januš.


„Situace s absolventy se zlepšuje oproti jiným skupinám, jako jsou například dlouhodobě nezaměstnaní, kde se naopak situace zhoršuje,“ doplnil Januš.