Stejně jako stovky jiných lidí v České republice, jsme se i my rozhodli, že se prostřednictvím Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha staneme adoptivními „rodiči“ jednoho chudého dítěte, a umožníme mu tak získat vzdělání. Z databáze dětí jsme na internetových stránkách vybrali indického chlapce jménem Avinash, zaregistrovali se a zaplatili částku 4 900 korun. Tato částka pokryje školné na celý rok, pomůcky k vyučování, uniformu a základní zdravotní péči.

A kde jsme onu potřebnou sumu získali? Inu, porůznu. Něco vynesl prodej drobných dárečků, které vyrobily děti z prvního stupně a družiny, něco dobrovolné vstupné z vánočního koncertu našeho pěveckého kroužku a vstupné z diskoték, přispěla nám i místní farní společnost a Alena Dytrychová. Podařilo se nám nashromáždit tolik peněz, že budeme moci Avinashe podporovat další tři roky.

Přibližně do dvou týdnů od zaplacení peněz nám z Rozvojového střediska ADC Praha zaslali Avinashovu fotografii, dokument s informacemi o něm samotném a jeho rodině, informace o partnerské organizaci a oblasti, ve které chlapec žije a chodí do školy.

Adopce na dálku pokračuje, Avinashe střídá Veekshit

Občas se stane, že se situace rodiny, ze které je dítě do projektu ADC Praha vybráno, zlepší a ona už je v péči o školáky soběstačná. Přesně to se stalo s Avinashem. Ale protože peněz na jeho podporu bylo nastřádáno dost a my je nechtěli nechat ležet ladem, dali jsme okamžitě šanci dalšímu „synkovi“. V současné době tedy podporujeme osmiletého Veekshita. Z fotografie na nástěnce, která je adopci věnována, se na nás usmívá milý kluk v kraťasech. Snad i díky nám si jednou splní svůj sen a stane se učitelem.

Jana Převrátilová, ZŠ Krajková