Chodov zjistil proveditelnost každého z nich. Poté jich vybral 14 a o nich mohou lidé až do poloviny září hlasovat. Ty, které vyhrají, město zrealizuje.

K dispozici budou v takzvaném participativním rozpočtu dva miliony korun. Peníze se rozdělí rovným dílem mezi čtyři návrhy. Město si od této novinky slibuje, že místní více zapojí do rozhodování o životě a dění v Chodově. „Každý rok vyčleníme z rozpočtu města část peněz a o využití rozhodnou sami Chodováci. Budou moci navrhnout konkrétní projekt, konkrétní změnu. Následně o ní budou moci hlasovat. Vítězné projekty pak město realizuje,“ popsal princip participativního rozpočtu starosta Patrik Pizinger.

Na jeden návrh ale může být použita částka maximálně do výše 500 tisíc korun. Všechny potřebné informace, včetně pravidel a formulářů najdou zájemci na webu mujchodov.cz.

Vybírat mohou lidé z nápadů jako megahoupačka nad městem pro dva, veřejné ohniště, koloběžková dráha, osázení svahu zelení pod kostelem, doplnění mobiliáře v parcích, herní prvky u nádraží, cyklobox, zatraktivnění veřejného prostoru, vyčištění koryt potoků, agility hřiště pro psy, skříňky na Bílé vodě, megakuličková dráha, kolodráha v ulici U koupaliště nebo veřejná pítka.

V sousedním Sokolově stejnou věc už lidé zkoušeli a některé nápady byly originální. Do akce s názvem Můj nápad pro město přišlo naposledy, tedy v roce 2020, devět návrhů. Konečné slovo měli zastupitelé, nikoli veřejnost.