„Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Množství pylových zrn v ovzduší bude i nadále výrazně kolísat v závislosti na počasí. Dominovat budou trávy. Vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl řepky, jitrocele, šťovíku a černého bezu. Duby, buky, jírovce, moruše a ořešáky již dokvétají,“ uvedl alergolog Ondřej Rybníček z Pylové informační služby. „V minulém týdnu se v ovzduší objevovala jen středně vysoká koncentrace alergenů. Nyní se se slunečným počasím zvýší.“