„Celkové náklady na rozšíření kapacity dosáhly zhruba šestnácti milionů korun, takže tentokrát jde o menší investici. Na druhé straně i malé kroky mohou být velkým posunem, pokud jdou tím správným směrem,“ uvedla u příležitosti otevření nové části domova generální ředitelka skupiny Barbora Vaculíková. Skupina Alzheimer Home se i díky podobným krokům stala v uplynulých měsících největším poskytovatelem sociálních služeb v České republice. „Když jsme vstoupili v roce 2018 do segmentu sociálních služeb, měli jsme jen pět domovů. Dnes jich máme 34 s kapacitou více než tři a půl tisíce lůžek ve třinácti krajích, kde zaměstnáváme více než dva a půl tisíce lidí.“

Podle ředitele sítě Alzheimer Home Ivana Černovského nově vybudované prostory znamenají pro klienty především větší komfort. „Jde hlavně o pohodlnější a komfortnější prostředí k pobytu a aktivitám. Z toho je asi nejdůležitější nová aktivizační místnost, která poskytuje další prostor pro různé aktivity a programy, které nám pomáhají vytvářet prostor pro duševní i fyzickou pohodu klientů,“ sdělil ředitel. Podle něho je navíc zájem o lůžka tohoto typu velmi vysoký. Souvisí to s tím, že do seniorského věku začínají přicházet populačně silné poválečné ročníky. „I proto jsme připravili toto rozšíření kapacity a v podstatě už před dokončením stavby jsme měli takový počet zájemců, který nově dostupnou kapacitu ihned využije,“ upozornil.

Jak ukazují zkušenosti z Ostrova i dalších zařízení, zájem seniorů a jejich rodin není jen o domovy se specializovanou péčí, ale také se stále zvyšují nároky na poskytované standardy. A to nejen z hlediska samotného ubytování, ale také souvisejících služeb. V domovech skupiny Alzheimer Home je tak běžným standardem nejen široká nabídka aktivizačních programů, které přispívají ke zpomalení rozvoje Alzheimerovy choroby, ale také se zde využívají například terapeutické programy za pomoci virtuální reality a podobně. Samozřejmostí je pak vazba na kvalitní medicínské služby. „To nám umožňuje hlavně synergie s našimi nemocnicemi v regionu. Díky ní umíme poskytnout klientům domova řadu služeb které v sociálním segmentu nejsou vůbec běžné. Zajišťujeme pro ně například v místě služby očního lékaře, stomatologa i dalších specialistů. A v budoucnosti tuto spolupráci našich sociálních a zdravotnických zařízení chceme dál posilovat,“ dodala generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Do skupiny Penta patří i Deník.