To z něj v současné době činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití dvou tisíc hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Ihned po jeho zveřejnění začali lidé projekt komentovat. Někteří ho považují za úžasný, krásný, moderní a života schopný. Jiní zase namítají, že bude pro bohatší sortu lidí. Jisté je to, že už nyní jezero Medard lidé ze Sokolovska považují takzvaně za své. Jeho vznik a přístup k němu berou jako samozřejmost. Možná také také jako daň za to, že jejich rodiny zde musely dlouhá leta žít v těsném sousedství důlní těžby, která sebou nese nemalá úskalí. S tím souvisejí i další ohlasy, které se ozývají z nedalekého Chebska. Lidé z celého kraje patrně znají dobře vodní nádrž Jesenice. Generace rybářů i rekreantů tam jezdí desítky let. A právě na měnící se charakter břehů Jesenice většina z nich upozorňuje.

Maminka s malou Katarinou.
Těhotná žena, která utíkala z Ukrajiny do Čech, porodila v Sokolově holčičku

"Dříve byl přístup k vodě téměř všude. Pak nastoupili takzvaní podnikatelé. Různé kempy, jacht kluby, hotel, oplocená městská koupaliště, restaurace s tobogánem, soukromé vily s přístupem oploceným až k vodě. Mnozí zkrachovali, nahradili je jiní. Výjimkou není zákaz vstupu ani kvůli soukromé autodopravě. Hlavně v devadesátkách se tady děly věci a kšeftovalo s pozemky ve velkém," říká paní Kateřina z Chebu, která má na Jesenici chatku a jezdí sem od roku 1980.

Při představení studie Medardu o tomto, pro mnohé lidi zásadním problému, hovořil architekt Martin Krupauer zcela jasně. "Nejdůležitější pro veřejnost je, že zhruba desetikilometrový břeh kolem jezera bude všech. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku," zdůraznil Krupauer. Uvažuje se také o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu, které budou též veřejné.