Předchozí
1 z 12
Další

ANKETNÍ OTÁZKY:

1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Patrik Pizinger, starosta Chodova:

Patrik Pizinger, starosta ChodovaZdroj: archiv P. Pizingera

1. V první řadě je to zajištění informovanosti obyvatel o přijatých opatřeních a nařízeních. Chceme mít jistotu, že každý v Chodově ví o aktuální situaci, jaká jsou přijatá opatření, co musí udělat on osobně a kde se může případně obrátit o pomoc. Dále prostřednictvím naší městské knihovny zajišťujeme pomocí dalších dobrovolníků pomoc těm, kteří v této situaci potřebují například zajistit nákup, nebo nemají roušku, či potřebují řešit složitou situaci. 
Dále pravidelně dezinfikujeme exponovaná místa ve městě, a to jak parním čističem, tak i přímo dezinfekcí. 


2. V Chodově se zvedla ohromná vlna solidarity. Moje poděkování patřím všem, kteří dobrovolně městu pomáhají. Nabídlo se nám s pomocí hodně Chodováků. Šijí roušky, pomáhají seniorům, vyrábějí na 3D tiskárnách ochranné štíty pro zdravotníky, policisty a hasiče, shánějí ochranné prostředky, pomáhají nám s informováním obyvatel. To vše ve mně vyvolává ohromný pozitivní pocit a jsem všem velmi vděčen a upřímně všem dobrovolníkům děkuji. Z tohoto místa bych chtěl také poděkovat všem svým kolegyním a kolegům z radnice, z městských organizací, strážníkům městské policie, našim hasičům, policistům z Policie ČR, všem zdravotníkům a členům krizového řízení města. Bez nich by se ta situace zvládala velmi těžko a mají mé velké uznání. 

3. Snažíme se vše zvládat v rámci města sami, abychom nezatěžovali prostředky a síly Karlovarského kraje. V případě, že bylo potřeba řešit nějakou konkrétní záležitost, tak se k nám Karlovarský kraj, a zejména pan hejtman Kubis, zachovali vždy velmi vstřícně a pomohli nám. V prvním momentu šlo zejména o akutní zajištění ochranných prostředků a v průběhu uplynulých týdnů jsme řešili zejména spolupráci v rámci koordinace některých vládních opatření a zajištění péče.  Nechci na tomto místě hodnotit kroky vlády ČR. Situace není jednoduchá a chci věřit tomu, že vláda chce naši republiku vyvést z této epidemie. 

Roušky šila například chodovská Mateřídouška.Zdroj: DC Mateřídouška

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Renata Oulehlová, starostka Sokolova:

Renata OulehlováZdroj: DENÍK

1. Od samého počátku přijetí mimořádných opatření jsme nabídli našim seniorům dovoz nákupů a obědů. Tuto službu zajišťují pracovníci odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov a je o ni poměrně velký zájem. Například obědů se rozváží denně zhruba 16 až 20. A jídlo se rozváží i lidem, kteří musejí být v karanténě. Město vyšlo rovněž vstříc uživatelům městských bytů a Rada města Sokolov dočasně pozastavila zvyšování nájmů v městských bytech. Toto rozhodnutí platí počínaje 1. dubnem a nájemné zůstane na nezměněné úrovni až do konce letošního roku. Rozhodnutí se týká bytů, u nichž mělo nájemné vzrůst nad 50 korun za metr čtvereční a platí i pro nájemníky, kteří již oznámení o úpravě ceny obdrželi. V případě nájemného už město počátkem dubna vyšlo vstříc také podnikatelům. Rada města přijala usnesení o snížení, případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých k podnikání. A to počínaje datem vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání. Město rozdává zdarma občanům ochranné roušky, které šijí především v městském domě kultury, a lidé si je mohou vzít z takzvaného rouškovníku umístěného ve vestibulu radnice. Takto jsme rozdali už více než 2000 roušek. Další tisíce roušek pak putovaly do obchodů, ke zdravotníkům nebo hasičům a dalším potřebným. Město rovněž plnilo úlohu jakéhosi koordinátora při rozdělování pomoci, kterou nabízela například vietnamská komunita nebo některé restaurace.


2. Poděkovat bych chtěla všem lidem, kteří jsou ochotni v mimořádné situaci nabídnout jakoukoliv pomoc těm, kteří ji potřebovali a potřebují. Slova díků a uznání tedy patří zdravotníkům, ale i hasičům a policistům. Prostě všem v takzvané první linii. Dále pak všem, o nichž se tak často nemluví. Ať už jsou to lékaři a zdravotní sestry z obvodů, prodavačky v obchodech, řidiči autobusů nebo učitelky v mateřských školách a mnozí další. Poděkovat bych chtěla také všem občanům města, kteří dokázali pochopit složitost situace a svědomitě dodržují všechna vyhlášená opatření, přestože omezují jejich osobní životy. Věřím, že díky všem těmto lidem tuto složitou situaci zvládneme a vrátíme se k běžnému životu.


3. Pro nás všechny, tedy i pro vedení kraje a vládu ČR, je boj s epidemií koronaviru naprosto něčím novým, s čím jsme se ještě nesetkali. V této souvislosti si proto myslím, že jak vedení kraje, tak vláda dělaly všechno, aby se situace zvládla s co nejméně negativním dopadem na společnost. Kraj byl pro nás nejbližším partnerem především v metodickém řízení a dočkali jsme se pomoci ve všem, co jsme potřebovali. Nechyběli ani videokonference mezi starosty obci a vedením kraje k aktuálnímu vývoji.

Městský rouškovník.Zdroj: město Sokolov

Rozvážení obědů pro seniory.Zdroj: město Sokolov

Šití roušek v MDK.Zdroj: město Sokolov

Výroba štítů na 3D tiskárně v DDM.Zdroj: město Sokolov

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Alexandr Terek, starosta Horního Slavkova:

Alexandr Terek, starosta Horního SlavkovaZdroj: archiv A. Tereka

1. Ač se to v médiích tolik neobjevuje, starostové ve svém území plní významnou roli. Naše město koordinovalo výrobu roušek, materiálu pro ně; distribuci občanům, místním hasičům a policistům. Už 18. března, daleko dříve před vládou, jsme rozhodli prominout všem podnikatelům, klubům užívající  prostory města a jeho organizací nájemné, a to po celou dobu, kdy nemohou provozovat svou činnost. Současně bylo i prominuto penále nájemníkům městských bytů po dobu uzavření pokladny na radnici, pokud hradí nájemné na pokladně. Ponechali jsme v provozu obě mateřské školky pro zajištění péče o děti těch rodičů, kteří docházejí do zaměstnání, zejména matky samoživitelky by se s 60% platu dostaly do vážné finanční situace. V provozu zůstala také jídelna při základní škole, která vaří obědy pro všechny občany včetně žáků škol, kteří o to mají zájem. Ve spolupráci s JSDH zajišťujeme seniorům rozvoz obědů, nákupy a vyzvedávání léků. (23. 4. - K dnešnímu dni, první svoz byl 17.3.2020, 841 rozvezených obědů plus nákupy a léky. Cca 786 km.)


2. Poděkování si zaslouží zejména lékaři, policisté, hasiči, šičky, prodavačky, pošťačky, učitelé a všichni ti, kteří pomáhají ostatním při mimořádných  opatřeních ke zdolávání nákazy. Nesmíme však zapomenout ani na ty, kteří „jen“ plní to, co je nám nařizováno nebo doporučováno.


3. Jsem přesvědčen, že kraj dělá maximum, jsme v kontaktu s vedením kraje a řešíme nastalé problémy dle možností. Jinak jsme na nic nečekali a ihned po vypuknutí pandemie a vyhlášení nouzového stavu jsme se začali starat o naše občany vlastními silami. Sháněli jsme ochranné prostředky, dezinfekci, materiál na šití roušek atd. Musíme si uvědomit, že pro každého je pandemie novou zkušeností, mnohé se musí řešit operativně a rychle. Nechci být generálem po bitvě, ale už dnes víme, jak se propříště (byť doufám, že to nikoho a nikde už nepostihne) lépe materiálně i organizačně připravit. Pevně doufám, že tato drahá zkušenost povede vládu k větší orientaci na české dodavatele strategického zejména zdravotnického materiálu, abychom nemuseli být příště v rukou jiné země, nadto ještě původce pandemie.

Doba koronavirová v H. Slavkov.Zdroj: město Horní Slavkov

Rozvoz obědů.Zdroj: město Horní Slavkov

Rozvoz obědů.Zdroj: město Horní Slavkov

Rozvoz obědů.Zdroj: město Horní Slavkov

Rozvoz obědů.Zdroj: město Horní Slavkov

Rozvoz obědů.Zdroj: město Horní Slavkov

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Roman Kotilínek, starosta Kraslic:

fffffZdroj: fff

1. Od počátku, kdy byl vyhlášen nouzový stav, přijalo město hned několik opatření, jako: Byla zřízena krizová linka, na niž se mohou senioři starší 65 let a lidé s hendikepem obracet o pomoc při řešení svých nouzových situací, jako je zajištění nákupu nebo teplého jídla pro seniory starší 65 let, byl zaveden nouzový stav pro chod městského úřadu, přičemž byl zachován výkon agendy státní správy a místní samosprávy, město zajistilo distribuci ochranných prostředků (roušek, dezinfekcí a dalšího materiálu), podařilo se dohodnout s Finanční správou umístění sběrného boxu k odevzdání daňových přiznání v otevírací době městského úřadu, příp. i v čase podle dohody, byla připravena opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pro nájemce nebytových prostor a pozemků v podobě možnosti posunutí placení nájemného či pachtovného bez jakýchkoliv sankcí, příp. jeho částečného nebo úplného odpuštění těchto plateb na základě žádostí, které budou individuálně posouzeny.

2. Poděkování si zaslouží především všichni ti v „přední linii“ – pracovníci pečovatelské služby, prodavačky a pokladní, pošťáci, zaměstnanci komunálních služeb, pracovníci v dopravě, hasiči, policisté, záchranáři a spousty dobrovolníků, kteří šili roušky a všemožně pomáhali zvládat první období v nové situaci. Bez jejich obětavého nasazení by nebylo takovéto takřka hladké zvládnutí situace vůbec možné. Velmi si této obětavosti vážím a ze srdce všem děkuji.

3. Karlovarský kraj přispěl významným dílem k distribuci ochranných pomůcek především pracovníkům přední „frontové linie“, zajišťuje informační servis, jsme v pravidelném spojení s vedením kraje, které předává nejnovější informace o vývoji situace. Aktivity a snahu našeho kraje celkově hodnotím pozitivně – určitě se snažil a snaží v rámci svých možností pomoci se zvládáním situace. Myslím, že veliká porce těžké práce ale na vedení kraje teprve čeká – začínají se sčítat škody a ztráty, které, zvláště pro náš kraj – budou, zdá se, obrovské. Představitele kraje tak čeká nelehký úkol najít cesty a způsoby, jak se s těmito škodami vypořádat. Obávám se, že to bude mnohdy i bolet. Přesto věřím, že to společně zvládneme. Ostatně, nic jiného nám ani nezbývá.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

 Miroslav Bouda, starosta Březové u Sokolova:

Starosta Březové Miroslav BoudaZdroj: Roman Cichocki

1. V současné době zajišťujeme pro naše občany obdobné služby a aktivity jako v okolních obcích, městech. Počínaje pravidelným informováním o aktuálních nařízeních vlády či dalších orgánů, přes zajištění dovozu jídel pro seniory či distribucí roušek mezi obyvatele až např. po pomoc živnostníkům a obyvatelům, kterým současný krizový stav způsobil finanční problémy a ztížil plnění závazků vůči městu (posunutí splátek, úlevy z nájemného atd.). Také permanentně spolupracujeme s našimi školskými zařízeními, nucenou výluku provozu využíváme k provádění řady údržbových prací, nabízíme využití ozonéru aj. Podle možností předáváme hygienické a ochranné prostředky lékařům a dalším zařízením a je to i celá řada dalších záležitostí vyplývajících z každodenního života v této krizové době.

2. Velké poděkování si zaslouží především celá řada občanů, kteří spolupracují pří výrobě roušek, dále zaměstnanci kulturního domu a městského úřadu, kteří mají v současné době kvůli plnění hygienických pravidel ztížené pracovní podmínky, či v neposlední řadě vedení našich škol a školek, kde též řeší celou řadu mimořádných úkolů. Pochvalu si zaslouží rovněž náš sbor dobrovolných hasičů, který obětavě spolupracuje při dezinfikaci prostor ozonérem (škola, školky, úřad, čekárny, ordinace lékařů, pošta), velmi aktivní jsou při zajišťování a distribuci ochranných a hygienických prostředků a zajišťují řadu dalších aktivit. Nemohu též opomenout naše lékaře a lékárnu na Březové. A obecně patří poděkování všem, kteří respektují současná nařízení. Kladně hodnotím propracovaný informační systém, týkající se vydávání různorodých opatření, nařízení.

3. Kladně též hodnotím spolupráci s krajským úřadem, který se snaží v rámci svých možností pomáhat (např. poskytnutí dezinfekčních prostředků, podávání bližších informací atd.). Obecně je těžké posuzovat, co dělá vláda či kraj. Myslím, že se všichni snaží stávající situaci řešit, jak nejlépe to jde, vždyť dnešní pandemie je věc, se kterou nikdo  neměl zkušenosti. Bohužel se stává, že to pro mnohé politiky je  i „živná půda“ pro kritiku a zviditelnění své strany či svého jména. Je to pro nás všechny obrovská výzva a já pevně věřím, že to společně zvládneme a v brzké době se náš život vrátí do běžných kolejí.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Martin Kalina, starosta Mariánských Lázní:

Martin KalinaZdroj: Archiv

1. Město zřídilo bezplatnou službu dovážek nákupů a léků domů pro nejrizikovější skupiny obyvatel (60+, matky samoživitelky, lidé v karanténě), na náklady města jsme ve spolupráci s místní firmou rozdali mezi občany 8000 látkových roušek. Nájemcům v nebytových prostorech města jsme poskytli 90% slevu nájmu po dobu 5 měsíců. Na náklady města se chystá marketingová kampaň cílená na tuzemskou klientelu – podpora místních podnikatelů. Pravidelně provádíme dezinfekci veřejných prostor (zastávky MHD, lázeňské lavičky, zábradlí). Poplatek za psy jsme jako jiná města odpustit nemohli, protože jsme ho již s počátkem tohoto roku zrušili úplně.

2. Díky patří všem dobrovolníkům, kteří již několik týdnů šijí nezištně roušky, společnosti Nová Karna, že s městem na jejich šití a distribuci spolupracuje, společnosti Efekta (Jiří Outrata) – za kompletaci a distribuci obličejových štítů, společnosti Sativa-Medical a Manufacture – příprava a rozdávání dezinfekce podle doporučení WHO, vietnamské komunitě za peněžitý dar 50 000 Kč městu na boj s koronou. Zaměstnancům DPS (dům s pečovatelskou službou) - Velké poděkování personálu domova, který na karanténní režim najel v době, kdy o tom většina teprve začínala uvažovat. Výsledkem je, že není ani jeden potvrzený případ nákazy. A v souvislosti s tím také společnosti ENSANA (Léčebné lázně ML) – zaměstnanci Lázní pomáhali personálně domovu v karanténním režimu.
A všem dalším dobrovolníkům, které jsem nejmenoval!

3. Aktivity kraje hodnotím povětšinou kladně. Zejména rychlá reakce na situaci v mariánskolázeňské nemocnici zaslouží uznání a díky. Dodávky ochranných pomůcek pro nemocnici a DPS jsou příkladné. Pan hejtman provádí pravidelné videokonference, kde nás informuje. Informace jsou v této chvíli klíčové a musí k našim občanům plynout.
Jednotlivé kroky vlády ČR jsou často nahodilé, ale mám jisté pochopení v této nelehké době. Často se ale stává, že pro samosprávy klíčové změny jsou prezentovány několik málo hodin před jejich zavedením, a je velice obtížné na ně adekvátně reagovat.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jan Onak, starosta Josefova:

Jan Onak.Zdroj: ofic. stránky obce Josefov

1. Seniorům a lidem v karanténě zajišťujeme v případě zájmu nákupy léků, potravin a dalších nezbytných věcí.
Díky dobrovlným šičkám a dárcům látek a ostatního materiálu jsme občanům měli možnost poskytnout roušky zdarma, dle jejich zájmu a potřeb. Tato nabídka je stále aktuální.
Snažíme se zpříjemnit občanům nouzový stav:
a) Rozšířili jsme možnosti venkovních aktivit pro děti i dospělé, při respektování všech pravidel, dovybavili jsme hřiště volně dostupným sportovním náčiním (míče, pálky, branky, ringo kroužky…)
b) Společně s dětmi jsme vybudovali bosou stezkou, děti se mohly výstavby individálně zúčastnit a za zaslanou fotografii "z akce" získaly velikonoční balíček.
c) Připravili jsme tzv. Josefovský geocaching (viz foto), díky zájmu občanů jsme již některé kešky oficiálně zaregistrovali.

2. Rád bych poděkoval všem lidem, kteří respektují pravidla platná v době nouzového stavu, a všem dobrovolníkům, kterým není osud ostatních lidí lhostejný.

3. Od ORP jsme získali 6 litrů přípravku Anticovid. 

Kešky a mince. Akce z 13. dubna.Zdroj: obec Josefov

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Roman Šístek, starosta Krajkové (na snímku kostel sv. Petra a Pavla v Krajkové):

Kostel v Krajkové.Zdroj: mapy.cz

1. Koronavirová epidemie má jiná specifika ve městě, oproti obci našeho typu. Přestože po vyhlášení nouzového stavu byl oficiálně omezen provoz obecního úřadu, jeho pracovníci byli dále občanům k dispozici dle potřeby. Nabídka na zajištění nákupů či dovozu léků pro starší občany byla až na výjimky nevyužita. Pro důchodce odebírající obědy ze školní jídelny bylo po dobu jejího uzavření zajištěno náhradní stravování.

2. Dík patří všem, kteří pomohli výrobou roušek, včetně skautů ze střediska Dýmka Habartov. Především pak ale patří velký dík všem občanům, kteří se chovají zodpovědně a respektují protinákazová opatření.
Je nám líto, že řada společných akcí plánována na první pololetí se neuskuteční, ale vztyčená májka v barvách trikolory je symbolem toho, že se snad vše brzy vrátí k normálu.

Obec Krajková.Zdroj: obec Krajková

Obec Krajková.Zdroj: obec Krajková

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Daniel Mašlár, starosta Hranic u Aše: 

Daniel Mašlár.Zdroj: mestohranice.cz

1. S vedením města jsme hned na samém začátku všech opatřeních vytvořili informační leták pro seniory a nakažené osoby, kde jsme uvedli potřebné informace a zřídili speciální telefonní číslo a od začátku zajišťovali nákup potravin a léků pro seniory. Letáky jsme vyvěsili po městě a za pomoci sociální komise roznesli do schránek některých občanů, u kterých členové komise vyhodnotili, že by mohli službu využít.

Při nařízení povinného nošení roušek jsme nakoupili cca 1000 ks roušek od mongolské komunity v Aši a ty opět spolu s letákem s aktualizovanými informacemi roznášeli s pracovníky úřadu všem trvale hlášeným občanům nad 65 let (cca 400-500 ks). Zbylé roušky jsme umístili do otevřených prodejen, kde si je mohli občané zdarma vzít.

2. Chtěl bych poděkovat zejména občanům města, kteří mě často informovali o potencionálním riziku nákazy a i přes opomíjení KHS dodržovali dobrovolné karantény. Dále jim patří dík za to, v jaké míře se na mě obraceli s nabídkou pomoci jak pro seniory, tak i pro nakažené. Dále pak velký dík Městskému domu dětí a mládeže v Aši, který nás spojil s mongolskou komunitou, která nám zajistila výrobu roušek za velice příznivou cenu. Velký dík místním prodejcům, kteří rovněž občanům darují různé ochranné pomůcky, a díky spolupracovníkům „na městě“, kteří ve volném čase roznášeli roušky.

3. Co se týče vlády a veškerých nadřazených institucí, tak jsem nesmírně zklamaný a na začátku jsem velice intenzivně přemýšlel, jak se od ČR odtrhnout (jen mírná nadsázka ? ). Nekritizuji jakékoliv kroky státu v počátku, kdy nikdo moc nevěděl, co se stane. Bohužel s odstupem dvou měsíců, kdy už mohou být na stole reálné plány pro jednotlivé scénáře, jsou kroky ještě více chaotické a nesmyslné než na začátku. Vzhledem k tomu, že jsme ze 3 stran obklopeni Německem, tak zejména uzavření hranic a omezení přeshraničních pracovníků nás zasáhlo dost zásadně. Stejně tak jako odliv německé klientely z místních provozů. Vzhledem k tomu, že aktuální počty nakažených jsou v obou zemích dost podobné, tak nechápu tato omezení, která pro nás budou mít drtivější dopad než samotný virus.

Za kritiku stojí i více než špatná informovanost kroků vlády směrem k samosprávám, která se v čase příliš nelepší. Krizový štáb ORP mě kontaktuje nejčastěji z důvodu vyplňování dotazníků pro kraj.

I přesto, že mám pochopení téměř pro cokoliv, co bylo v počátku, nenapadá mě moc důvodů ke chvále.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Bronislav Grulich, starosta Jáchymova:

Bronislav Grulich, starosta Jáchymova.Zdroj: Deník/Archiv

odpovědi na otázky shrnul pan starosta v následujícím článku:

na úvod článku si dovolím takové malé zamyšlení. Před časem jsem během nějakého setkání vyslovil takovou tezi: naše generace má to obrovské štěstí, že jsme se narodili právě tady, myšleno Českou republiku, a právě v této době. Na rozdíl od všech předchozích generací jsme nezažili válku, hladomor nějakou morovou či jinou, ale skutečně opravdovou katastrofu.

A teď se objevil koronavirus. Jsem opravdu dalek od toho, abych jej považoval za nějakou katastrofu, za něco, co není naše společnost schopna vyřešit. Věřím, že se dříve nebo později objeví účinný lék a následně i vakcína, která společnost před tímto virem do budoucna ochrání.

Co však covid odhalil, je naše připravenost, či spíše nepřipravenost na tyto a podobné maléry. Žijeme si v poklidu, řešíme své žabomyší války a nepřipouštíme si, že zdraví je opravdu to nejdůležitější. Většinou na to přicházíme, až když se objeví problém. Pozitivní na tom je zjištění, že problém dokáže Čechy semknout a že jsou schopni ve své většině problém řešit, a dokonce pomoci svému okolí.

Nechci se tady trefovat do vlády. Dle mého se snaží s nákazou bojovat co možná nejúčinněji, celá řada opatření je však minimálně diskutabilní. Chápu, že se nemá o co opřít, je to pro všechny novum. Až budoucnost a prošetření postupu nám ozřejmí, jak vláda účinně jednala.

O čem však jsem skálopevně přesvědčen, je skutečnost, že vláda určitě „zaspala“ ve smyslu zajištění ochranných prostředků – roušek, respirátorů či dezinfekcí pro potřeby zdravotnictví a občanů. Prostředky pro zdravotnictví „dohnala,“ ale přes všechna proklamovaná vyjádření a celou řadu slibů pro běžného občana neudělala téměř nic. A tady se projevila semknutost a flexibilita Čechů. A já bych rád  poděkoval všem, které nenechala tato situace v klidu a pokusili se katastrofální nedostatek v ochraně občanů řešit.

Čím začít – snad rouškami. K začátku dubna jich ušily „naše“ švadlenky více než 3.000 ks, které byly rozvezeny nejenom do Domu s pečovatelskou službou či Ústavu pro zdravotně postižené Mariánská, ale v zásadě všem občanům Jáchymova. Za výrobu chci jmenovitě poděkovat týmu Drahušky Novákové s Janou Míčovou, Michalce a Pavlovi, manželům Pušovým, Hedvice Besedové, Kamile Holé, Darině Chotašové, Aničce Handrychové, Dominice Vostrčilové, Lucce Jakabové, Monice Galové, Martině Maříkové, Martině Novotné, Zoře Sopkové, Jitce Bábalové, Markétě Šikýřové, paní Kocourkové, paní Spiessové, panu Neumanovi, manželům Hammerovým, rodině Strnadů, prodejně PaH a večerkám Tom, Todian a Standa. Pokud jsem ve svém výčtu na někoho zapomněl, tak se omlouvám a můj dík patří samozřejmě i jim.

I v této situaci je potřeba jíst, a protože jsme museli uzavřít kuchyni na ZŠ, chci poděkovat panu Míčovi z N. Města, který začal vařit pro Domov s pečovatelskou službou (dovoz zajišťuje p. Manlík), či děvčatům Žemličkovým, která pravidelně zásobují policisty a hasiče a jako bonus vaří i pro IKC.

Mé poděkování patří i Ladě Baranek za dodání dezinfekce a panu Bočkovi za dodání ochranných štítů, dárcům materiálu na roušky Ladislavě Kulhavé, Nicol Dlouhé, Emilu Plačkovi a prodejně HERO.

V zajištění materiálu nesmím samozřejmě zapomenout na nákupy realizované z prostředků města Jáchymov. Nejvýznamnější dodávkou je nákup 1.000 l dezinfekce z ČEPRA, dále rukavice, dezinfekce z prodejny ICOLOR p. Jandy či nákup látek na roušky a podobně. Veškerý tento materiál byl poskytnut občanům Jáchymova zcela zdarma.

Musím vzpomenout i součinnost s městem Ostrov. Jeho prostřednictvím jsme obdrželi 60 l dezinfekce (podotýkám, že se jednalo o jedinou pomoc ze strany státu) a byl nám zapůjčen ozonizér, který jsme využili při dezinfikování prostor ordinace MUDr. Cikhardtové, požární zbrojnice, mateřské školy a městského úřadu. Na základě dobré zkušenosti s tímto strojem jsme rozhodli o jeho zakoupení pro potřeby města Jáchymova.

K závěru bych samozřejmě chtěl velice poděkovat našim hasičům a za jejich nezastupitelnou úlohu při distribuci ochranných prostředků, provádění dezinfekčních prací a v zásadě všech souvisejících činností.

Celý tento proces musí mít nějaké logistické a řídící centrum. Tím se stalo naše informační centrum, které pravidelně informuje obyvatele pomocí FB profilu či webových stránek města, koordinuje pomoc a distribuci ochranných prostředků, nákupy pro seniory či provozuje telefonní či osobní poradnu. Za toto vše patří velký dík Aničce Plačkové, Petře Javůrkové, Olince Kochové a místostarostovi Frantovi Holému.

V této děkovačce bych mohl dále pokračovat, zaměstnancům MěÚ, pracovníkům Služeb či Lesů a hlavně Vám, občanům Jáchymova, kteří ve své většině dodržujete nastavená pravidla, a proto jsme až do dnešního dne nezaznamenali ve městě žádného nakaženého člověka. Opravdu velký dík.

Současná situace má a do budoucna bude mít obrovský ekonomický dopad. Chci věřit tomu, že opatření přijatá vládou ČR byla naprosto nezbytná. Ale až čas ukáže, zda tomu tak skutečně bylo a že jiné modely realizované v jiných zemích, nemající takový ekonomický dopad, nebyly lepší. Zatím to tak nevypadá a já jsem neskonale rád, že život člověka je u nás nadřazen ekonomickým dopadům. Alespoň tak to vyznívá z vyjádření vrcholných představitelů státu.

Ekonomické dopady samozřejmě pocítíme i v Jáchymově. Jsem v kontaktu s generálním ředitelem Léčebných lázní Jáchymov MUDr. Bláhou (LL jsou největším zaměstnavatelem ve městě), který mne pravidelně informuje nejenom o situaci v našich lázních, ale obecně v celém lázeňském sektoru. Je naprosto zřejmé, že rozběh lázní nenastane v nejbližších týdnech. Ještě déle bude chybět zahraniční klientela. To se bohužel promítne v propuštění části zaměstnanců. Musíme si jen přát, aby kompenzace ze strany LL a státu těmto lidem dostatečně pomohla a hlavně, aby se situace co nejrychleji vrátila k „normálu.“

Ekonomické dopady samozřejmě pocítí i město Jáchymov. V souvislosti se snížením HDP České republiky, odhady, o kolik procent to skutečně bude, se velice liší. A navíc, v době, kdy vznikl tento článek, tj. v polovině dubna, je před námi celá řada neznámých. V každém případě budou příjmy města ze strany státu v rámci sdílených daní významně menší. Další propad bude ve výši ubytovacích poplatků, pronájmů a podobně. Musíme tento vývoj sledovat a přijmout nezbytná opatření. Chod města je samozřejmě prioritou a běžné činnosti zůstanou zachovány. Tím mám na mysli chod úřadu, ZŠ + MŠ, svoz odpadu, úklid města, veřejné osvětlení a podobně. Budou zrušeny některé investiční akce, se kterými jsme pro letošní rok počítali. O které půjde, bych v tuto chvíli nerad spekuloval. V každém případě budou dokončeny stavby již rozestavěné, tj. Revitalizace náměstí Republiky, opěrná zeď vedle Mincovny, odvodnění suterénu ZŠ a opěrná stěna v ulici B. Němcové. Dále musíme realizovat stavby vynucené, tj. demolice objektu čp. 896 v ulici 5. května a hlavně chodník podél silnice 1. třídy I/25 v rámci její rekonstrukce financované ŘSD a realizované firmou Algon. Předpokládám, že až budete číst tyto řádky, bude stavba již v plném proudu. Jedinou tak „volnou“ stavbou bude zahájení Rekonstrukce Palacké ulice financované z prostředků města.

Pokusil jsem se Vás v tomto článku „průřezově“ informovat o dění ve městě. Věřte, že na Vás myslíme a věříme, jak zní heslo dnešní doby, že vše společně zvládneme.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Martin Maleček, starosta Hroznětína (na fotografii vpravo):

Martin Maleček (vpravo).Zdroj: archiv Deníku

1. Dovoluji si Vás seznámit s ochrannými opatřeními provedených ke zvýšení bezpečnosti a zdraví nás všech. Vedení města se snaží zajistit v našem správním území takové podmínky, abyste se zde cítili bezpečně. Jsem velice rád, že se nám velmi brzo podařilo zajistit ochranné prostředky nejenom pro zajištění provozu města, ale i vašich domácností. Nejenom my, ale i dobrovolníci z řad občanů se snažili dle svých možností pomoci zvládnout tuto pro nás nepříjemnou a neznámou situaci. Dovoluji si všem velice za jejich přístup poděkovat. V současné době se již postupně vracíme do normálního života, ale stále nás čekají různá bezpečnostní opatření. Člověk je tvor individuální a každý z nás vnímáme daná opatření různě. Nemyslete jenom na své zdraví, ale i na zdraví ostatních spoluobčanů. Nikdo z nás netušíme, jak kdo celou situaci prožívá ať už po své zdravotní, nebo psychické stránce. Dovoluji si Vás proto požádat hlavně o toleranci a ohleduplnost ke svému okolí. Následující období nebude nijak lehké, a to i po stránce ekonomické. Rozpočet města bude z důvodu nižších daňových příjmů velmi pokrácen vzhledem k původně rozpočtovaným finančním prostředkům zasílaným ze státního rozpočtu. Bude velmi složité, abychom udrželi dobré finanční zdraví města. Věřím, že se nám to podaří zvládnout i z toho důvodu, že máme vytvořenou finanční rezervu z minulých let. Bohužel tato nepříznivá ekonomická situace se promítne i do rozpočtů našich domácností vzhledem k útlumu pracovních příležitostí. Současní zaměstnavatelé snižují pracovní místa a tím bude i více nezaměstnaných a v domácnostech budou chybět finanční prostředky. V případě, že se někdo dostane do této nepříznivé situace a nebude schopen hradit své závazky vůči městu, nebojte se na mě obrátit a jsem připraven dle našich možností s Vámi tuto záležitost individuálně řešit.

 Přehled celkových nákladů města Hroznětín vynaložených na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s pandemií Covid 19: 399.373,- Kč. Dovoluji si poděkovat NADACI ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši: 30.000,-Kč.

Nákup ochranných roušek KN95 pro občany města a úřad celkem 264.000,- Kč

Nákup ochranných jednorázových roušek 9.870,-Kč

Profesionální sterilizátor vzduchu 2 ks pro MŠ Hroznětín a úřad 21.980,-Kč

Ozónový generátor 1 ks 18.490,- Kč

Venkovní dezinfekční stojan 1 ks 28.060,-Kč

Bezdotykový dávkovač dezinfekce pro MŠ, ZŠ a úřad 3 ks 28.013,- Kč

Nákup 200 l dezinfekce 19.960,- Kč

Bezpečnostní přepážky na úřad 3 ks 9.000,-Kč

2. Velice bych chtěl poděkovat všem občanům z řad dobrovolníků (dobrovolné švadlenky, dobrovolní hasiči, dobrovolní terénní pracovníci). Velké poděkování patří i zaměstnancům Domova pokojného stáří v Hroznětíně. Určitě si to poděkování zaslouží i další a další.

3. Jsem rád, že Karlovarský kraj se i přes nepříznivou finanční situaci snaží obcím poskytnout finanční prostředky v rámci vypsaných dotacích. Dále oceňuji odbornou pomoc v rámci vydaných nařízení v souvislosti s pandemií covid-19.

Dezinfekční bezdotykový stojan na městském úřadě.Zdroj: město Hroznětín

Dezinfekční bezdotykový stojan na ZŠ.Zdroj: město Hroznětín

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jan Bureš, starosta Ostrova:

Jan Bureš.Zdroj: archiv Jana Bureše

1. Město Ostrov hned na počátku koronavirové krize začalo organizovat různé formy pomoci občanům svého města.

Jednou z prvních pomocí bylo zajištění dovozu nákupů potravin a drobných potřeb starším spoluobčanům tak, aby nemuseli vycházet na veřejnost. K tomu městský úřad vyčlenil jedno ze svých služebních vozidel, posádku, která nakupuje, zabezpečila městská policie.

Starším spoluobčanům město také zajistilo dobrovolníky na venčení psů.

Také jsme zajistili rozvoz knížek z městské knihovny.

Město Ostrov umožnilo odklad poplatků za psy o 3 měsíce.

Město zajistilo i přes výpadek na trhu dostatečné množství dezinfekce. Dezinfekci dostali například živnostníci provozující svoji činnost v nebytových prostorech města. 

Pro dezinfekci společných prostor v jednotlivých bytových domech v Ostrově jsme rozdávali, a ještě budeme, dezinfekční roztok k přímému použití na nejvíce exponované plochy – kliky dveří, madla, zvonky, tlačítka, zábradlí apod. Dezinfekce byla vydávána zástupcům jednotlivých domů v Ostrově podle čísel popisných.

Dalším z přijatých opatření je provádění dezinfekce veřejných prostor dezinfekčním postřikem podle aktuálních potřeb.

Město Ostrov koupilo dva ozonizéry, které jsou od té doby využívány k dezinfekci prostor městského úřadu, příspěvkových organizací a byly zapůjčovány dalším institucím a firmám. Tzn. policii, teplárně, školám, školkám, městské knihovně.

Z důvodu uzavření pobočky Finančního úřadu v Ostrově po dohodě s Finančním úřadem v Karlových Varech zabezpečuje Městský úřad v Ostrově pro občany možnost předávat materiály pro finanční úřad do zabezpečené schránky, jejíž obsah je pravidelně vyzvedáván zaměstnanci finančního úřadu ke zpracování.

V MŠ Mánesova velmi rychle vznikla krizová školka, kam měli možnost svoje děti umístit pracovníci z první linie, kteří se svými dětmi nemohli zůstat doma. Pracovníky školky jsme vybavili ochrannými respirátory.

Zabezpečili jsme rozvoz roušek, které šijí ostrovské švadlenky a dezinfikuje zdarma nemocnice v Ostrově, vyrábíme na městském úřadě ochranné štíty.

A protože se má pomáhat i tam, kde je to více třeba, tak jsme také odvezli dar - roušky, štíty a dezinfekci do Tlumačova na Domažlicku, kde se jim nedostávaly.

2. Poděkování zaslouží v první řadě naši dobrovolní hasiči a strážníci městské policie i policisté na obvodním oddělení Ostrov. Pracovali vždy operativně v první linii a zabezpečovali vše potřebné včetně dovozů, rozvozů hygienických potřeb a dezinfekčního materiálu.

Samostatné poděkování zaslouží pan Vladimír Kříž, který s vozidlem zapůjčeným od Škoda auto a.s. od počátku vyřizoval a zabezpečoval kompletní rozvoz roušek a materiálu k dezinfekci včetně odvozu roušek do prádelny a dovozu zpět k různým organizacím podle potřeby.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na výrobě a distribuci ochranných roušek. Tedy všem švadlenkám a šicím dílnám. Také v Městské knihovně Ostrov šily pracovnice knihovny roušky, a hned jak to šlo, tak zabezpečily půjčování knížek.

Určitě pracovnicím mateřské školy v Myslbekově ulici, bez kterých by se školka nemohla otevřít pro děti zdravotníků, policistů, hasičů a dalších lidí v první linii.

Nemohu vynechat ostrovskou nemocnici, kde ušité roušky prali, dezinfikovali a balili.

Ostrovská teplárna a.s. velmi rychle zareagovala a v době nedostatku na trhu začala vyrábět a dodávat dezinfekční prostředek. Také jejímu vedení i pracovníkům patří dík.

Poděkování patří i pracovníkům Městského úřadu v Ostrově. Informatici za finanční pomoci Nadace ČEZ vyrobili na 3D tiskárnách cca 2000 ochranných štítů, jež byly využity v různých organizacích k ochraně před nákazou. Další pracovníci řídili provádění dezinfekce veřejných prostor nebo se podíleli na distribuci dezinfekce a ochranných pomůcek.

Určitě bych nechtěl zapomenout na Ivana Nepraše, který koupil nanolátky a zdarma je rozdával na výrobu roušek a také zapůjčil teplomet do triážového stanu v karlovarské nemocnici.

A všem těm, kteří venčili psy, rozváželi knížky, obstarávali nákupy, pomáhali lidem ve svém okolí nebo jen byli ohleduplní jeden k druhému.

3. Karlovarský kraj zabezpečil na začátku krize potřebný dezinfekční roztok Anti-Covid, který byl postupně distribuován městům a obcím v rámci okresu pomocí hasičského záchranného sboru. Dodával naší městské policii zdarma ochranné respirátory a ze státních dodávek vybavil zdravotníky v našem městě. Zprostředkoval kontakty na výrobce a distributory ochranných pomůcek a především nás včas informoval o tom, co se děje a co se také chystá. To rozhodně není málo.

Na to, co se stalo a co ještě probíhá, nemohl být nikdo připraven, a protože jsem byl u mnoha jednání a rozhodnutí, tak si myslím, že jak vláda, tak kraj dělaly, co bylo v jejich silách a možnostech. Určitě se najde spousta kritiků, kteří by si jistě poradili lépe, ale já mezi ně nepatřím.