Anketní lístky občané obdrželi v průběhu měsíce prosince loňského roku. Kdo je neobdržel nebo se mu ztratil z poštovní schránky, obdrží nový anketní lístek na MěÚ, který může ihned vyplnit a vhodit do schránky umístěné ve vestibulu MěÚ Nové Sedlo.

Anketa bude probíhat do konce měsíce ledna 2008. Čím bude zájem obyvatel města širší, tím bude objektivnější posuzování. Výsledky ankety zveřejníme v následujícím vydání zpravodaje. Na základě Vašeho zájmu bude zastupitelstvo města rozhodovat o zřízení bankomatu či výstavbě supermarketu.