Kam vyrazit za koupáním, již nebudou muset příští rok dlouho přemýšlet obyvatelé Nového Sedla. Ačkoli letos museli nasednout do aut a zamířit do Sokolova, Chodova či Mírové, následující sezóna pro ně bude mnohem příznivější. V září totiž skončila revitalizace vodní nádrže Velká Anna, jejímž cílem byla přeměna rybníka na přírodní koupaliště.

„Jestli voda bude čistá, tak se vykoupat možná půjdeme. Nesmí ale zapáchat, jako tomu bylo dříve. Já si pamatuji, že jsme se tu koupali jako malí. Teď ale jezdíme jinam, třeba do bazénu do Františkových Lázní,“ řekla Irena Slavíčková z Nového Sedla.

Úprava nádrže byla skutečně důkladná. Celou akci na konci minulého roku odstartoval výlov a vypuštění rybníka. V únoru pak nastoupila těžká technika a začala s bagrováním dna. „Odtěžili jsme sedimenty, celkem to bylo sedm tisíc kubíků bahna,“ sdělil stavbyvedoucí Jaroslav Štádler.

Projekt zahrnoval úpravu dna, hráze, opevnění břehů nádrže a rekonstrukci přítokového a odtokového koryta. Vzniklo tu brouzdaliště ze zámkové dlažby o rozloze 800 metrů čtverečních a tři vstupy. Dalším krokem byla vegetační obnova. Zmizely nevhodné křoviny, poškozené stromy a dřeviny, které bránily stavebním pracím. Naproti tomu okolní vegetaci doplnily i nové kusy. Území kdysi zasažené důlní těžbou tak nyní dostalo přívětivější podobu.

Stavbu v plné výši uhradily dotační prostředky od Ministerstva financí z takzvané Ekomiliardy. Náklady se vyšplhaly na osm milionů korun. „Město zaplatilo technický dozor a projektovou dokumentaci. To vyšlo na zhruba půl milionu,“ upřesnila Šárka Pojarová z novosedelského městského úřadu.

Nyní se do nádrže znovu vrátí voda. Trvat by to mělo minimálně čtyři měsíce. Záleží však na množství srážek, protože kromě spodních vod tady jiný přirozený přítok není. „Až se vodní plocha dostatečně naplní, tak sem rybáři znovu nasadí kapry,“ zmínila starostka města Krista Kulhanová. Také ona věří, že voda ve Velké Anně už bude čistější. „Původně sem jezdívalo hodně lidí. Jak se ale rybník zanášel, tak návštěvnost upadala. Teď doufáme, že se účast opět zvedne,“ dodala.