Kdysi sloužily důlní vlečce, nyní tvoří spojnici s páteřní cyklostezkou a jezerem Medard. V jednom místě překlenují řeku Ohři, silnici a železniční trať. Jejich mostní konstrukce však dosluhuje a způsobuje to problémy.

V minulosti už zaplatilo město 12 milionů korun za opravu části mostů nad železnicí. Tvořily se tam rampouchy a zatékalo na trať. Hrozilo nebezpečí případné odstávky trati Cheb – Sokolov, což by pak stálo miliony korun denně.

Nyní se bude rekonstruovat druhá část, vedoucí nad řekou Ohře. I když bude oprava mnohem dražší, městu to nevadí. „Zaplatí se z ekomiliard, které poskytuje stát. My jsme připraveni. Realizace začne v roce 2022. Mosty jsme plánovali zrekonstruovat komplexně tak, aby vydržely další desítky let,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

„Mosty nad silnicí, řekou a kolejemi využívá hodně cyklistů. Vede tam páteřní cyklostezka,“ říká milovník jízdy na kole Radek Vejražka.