V jednom místě překlenují řeku Ohři, silnici a železniční trať. Jejich konstrukce však dosluhuje a způsobovalo to problémy. Při první etapě Sokolov zaplatil 12 milionů korun za opravu části mostů nad železnicí. Druhá etapa, která v těchto dnech skončila, stála 25 milionů a zaplatil ji stát. Během stavby přišli dělníci na doposud skrytý problém, který opravy prodražil o 700 tisíc korun.

I když bude právě zahájená oprava mnohem dražší, městkou kasu to nic nestálo. Během současných prací stavbaři zjistili rozsáhlejší poškození jednoho z pilířů, což ale nesouviselo s původní zakázkou. „Tím, že klesla hladina v řece Ohře pod limit, který nebývá běžný, tak se obnažila pata pilíře, který byl narušen proudící vodou v řece,“ uvedla starostka Renata Oulehlová. Náklady na opravu dosáhly téměř 700 tisíc korun a radnice je bude chtít uhradit rovněž z prostředků ministerstva. z ekomiliard, které poskytuje stát. Mosty bylo v plánu zrekonstruovat komplexně tak, aby vydržely další desítky let. Státní rozpočet České republiky poskytnul na druhou etapu finance v rámci projektu s názvem Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Horská Přebuz má republikové prvenství v nárůstu populace
Horská Přebuz má republikové prvenství v nárůstu populace

"Mosty jsou nejen pro město Sokolov, ale i pro celý kraj, opravdu důležité. Jsou spojnicí mezi hojně využívanou páteřní cyklostezkou podél řeky Ohře a vzniklým jezerem Medard, které je na druhé straně těchto mostů. Oba Antonínské mosty právě tyto dvě lokality spojují," konstatoval místostarosta Sokolova Jan Picka.

Antonínské mosty převzal Sokolov od těžařů ze Sokolovské uhelné. Je tedy škoda, že nepatřily městu při plánování a následné stavbě páteřní cyklostezky. Mohla totiž vést kolem jezera Medard už tehdy. Mosty nad silnicí, řekou a kolejemi využívá hodně cyklistů. Nedaleko totiž vede páteřní cyklostezka Ohře.

První etapu rekonstrukce Antonínských mostů si vyžádal jejich havarijní stav a také stížnosti Správy železniční dopravní cesty. Mosty totiž vedou nad frekventovanou mezinárodní železniční tratí z Chebu na Sokolov a Karlovy Vary.