Při první etapě Sokolov zaplatil 12 milionů korun za opravu části mostů nad železnicí. V pondělí byla zahájena oprava zbývajících částí. Stát bude 25 milionů a zaplatí ji stát. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku a přinese omezení chodců, cyklistů i vozidlům. Po tuto dobu bude most nad řekou uzavřen. Na druhý z mostů bude omezen přístup, a také parkování pod mostem bude omezeno. Parkoviště poslouží jako zařízení staveniště.

I když bude právě zahájená oprava mnohem dražší, městu to nevadí. „Bude se platit z ekomiliard, které poskytuje stát. Mosty jsme plánovali zrekonstruovat komplexně tak, aby vydržely další desítky let,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Státní rozpočet České republiky poskytne finance v rámci projektu s názvem Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Chodovský expres vezl prvního klienta do Sokolova k lékaři.
Chodovský expres vezl prvního klienta do Sokolova k lékaři

Mosty jsou ve špatném technickém stavu, který se především kvůli zatékání do nosné konstrukce průběžně zhoršuje. Projekt řeší opravu částečným odbouráním současné nosné konstrukce a záhlaví pilířů. Neumožňuje rozsáhlejší úpravy na spodní stavbě a na předmostích. Komunikace na mostě bude provedena jako zpevněná asfaltová. Nyní tam není. Odstraněno bude kompletně příslušenství mostu, zejména silně zkorodované zábradlí či brány stožárů. Délka mostu je necelých 106 metrů a jeho šířka činí necelých devět metrů.

"Mosty jsou nejen pro město Sokolov, ale i pro celý kraj, opravdu důležité. Jsou spojnicí mezi hojně využívanou páteřní cyklostezkou podél řeky Ohře a vzniklým jezerem Medard, které je na druhé straně těchto mostů. Oba Antonínské mosty právě tyto dvě lokality spojují," dodal Picka.

Antonínské mosty převzal Sokolov od těžařů ze Sokolovské uhelné. A je prý škoda, že nepatřily městu při plánování a následné stavbě páteřní cyklostezky. Mohla totiž vést kolem jezera Medard už tehdy. „Mosty nad silnicí, řekou a kolejemi využívá hodně cyklistů. Nedaleko totiž vede páteřní cyklostezka,“ říká jeden z cyklistů Michal Tyšinko.

Naděžda Ševčíková
Paličkovaná krajka z Kraslic zdobí Arcibiskupský palác

Při první etapě rekonstrukce Antonínských mostů, kterou si vyžádal jejich havarijní stav a také stížnosti Správy železniční dopravní cesty, se celá akce protáhla. Mosty totiž vedou nad frekventovanou mezinárodní železniční tratí z Chebu směr Sokolov a Karlovy Vary. Ke komplikacím s neukázněnými lidmi, kteří nerespektovali zákaz vstupu na stavbu, se přidaly vícepráce a hlavně čekání na výluky na mezinárodní železniční trati, která právě pod mosty vede. Některé práce totiž mohou stavaři provádět kvůli bezpečnosti pouze za přerušeného provozu na trati. Zhotovitel si tehdy mohl s provozovatelem trati takovou výjimku domluvit předem. Ta může ovšem stát i milion korun denně. Proto stavaři čekali na výluky, které plánují železničáři sami. To by při právě započaté rekonstrukci druhé části mostů hrozit nemělo.