Další atraktivní novinkou se může pochlubit Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově. Jde o speciální zařízení takzvaného audioprůvodce, který dokáže hovořit nejen česky, ale také německy, anglicky, a dokonce ve formě znakové řeči. Na malé obrazovce přístroje je vidět tlumočníka, jak gestikuluje rukama, což neslyšícím návštěvníkům umožní odnést si z prohlídky stejný zážitek jako ostatní turisté.

Aparát s několika užitečnými tlačítky má podobu mobilního telefonu. Jeho ovládání je proto lehce zvládnutelné.

„V expozici muzea je deset informačních panelů. Když se člověk zastaví u jedničky, zmáčkne na přístroji stejné číslo a může začít poslouchat,“ vysvětlil využití novinky Jiří Převrátil, který v muzeu pravidelně pořádá prohlídky v dobové uniformě.

S aparátem v ruce projde návštěvník muzeum během půl hodiny.

„Kromě povídání je zde nahraná i podkreslová hudba a padesát fotografií,“ poznamenal referent finančního odboru Městského úřadu v Habartově Josef Janura.

Do muzea může vyrazit i větší skupina turistů. K zapůjčení zde totiž mají celkem patnáct audioprůvodců. „Do budoucna bychom chtěli u dveří nechat nainstalovat rám, který začne pípat, pokud by člověk zapomněl přístroj vrátit. Také budeme nabízet plánky, jakýsi manuál se stručným popisem, jak se zařízení ovládá,“ doplnil Janura. Habartov uvažuje i o dalším využití. Aparát by si mohli půjčovat i turisté, kteří se vydají například na vyhlídku nad jezero Medard. Na místě by se pak dozvěděli, jak krajina vypadala před těžbou, během ní a co zde objeví dnes.

Náklady na pořízení audioprůvodců dosáhly 572 tisíc korun. Dotaci Habartov získal prostřednictvím MAS Sokolovsko.