Získala absolutní prvenství v královské disciplíně aranžování výkladní skříně. Velký úspěch podtrhl fakt, že se shodli odborníci spolu s veřejností.

„Martině se povedlo získat absolutní prvenství nejen v hodnocení odborné poroty, ale i v hodnocení očima žáků. Nepamatujeme si, zda se tak vůbec někdy stalo. Většinou se pohledy odborníků od pohledů žáků liší. Je to po mnoha letech skvělý výsledek,“ vyzdvihuje úspěch ředitelka školy Ilona Medunová.

V Českých Budějovicích soutěžilo celkem 17 škol z celé republiky. Své schopnosti tam poměřili žáci oboru aranžér. Sokolováci soutěžili celkem v pěti disciplínách. A právě Martina se utkala o přízeň s dalšími šestnácti soupeři v disciplíně aranžování výkladní skříně.

Tato disciplína je povinná a musí v ní soutěžit všechny přihlášené školy. Je tedy považována za královskou disciplínu aranžérů.

O další pěkný výsledek se zasloužila žákyně 3. ročníku Nikola Chvojsíková, která v konkurenci 18 prací v disciplíně kresba zátiší obsadila třetí místo.

„Děvčatům patří právem veliký dík za skvělou reprezentaci, ale potřeba je poděkovat i ostatním žákyním, které se na přípravě soutěžních prací podílely,“ dodala Medunová. Jsou to studentky Sára Bělohoubková, Pamela Doležalová, Iva Novohradská, Karin Kurčíková a Tina Volfová. „Přestože jejich práce neobsadily žádnou z medailových příček, své úlohy se zhostily velmi dobře,“ zdůraznila ředitelka.

Vítěznou práci si mohou zájemci prohlédnout ve vestibulu MDK Sokolov spolu s výstavou, kterou aranžéři připravili u příležitosti 30 let, které uplynuly od sametové revoluce.