Jaká budoucnost čeká arboretum Antonín, které se nachází mezi Sokolovem, Dolním Rychnovem a řekou Ohře? Má šanci se stát lákadlem pro turisty a nabídnout vyžití pro obyvatele přilehlého města? To jsou otázky, na které dnes hledá odpověď mikroregion Sokolov – východ. Svazek obcí si nechal zpracovat studii, jež mapuje možnosti celé lokality, odhaluje potenciály, konkrétně vysvětluje, co se tu dnes nachází, a popisuje návrhy na možné využití.
Antonínská výsypka byla zalesněná v sedmdesátých letech minulého století v rámci lesnické rekultivace. Ve střední části pak vznikla speciální výzkumná plocha na 48 ha a sloužila pro experimentální výzkumné účely zakládání a optimální skladbu lesních porostů v pozměněných geologických podmínkách.
V současné době je arboretum významným kulturně– přírodním architektonickým fenoménem. Právě proto vedení mikroregionu usiluje o rozšíření a ochranu této sbírky. Navíc aktuální studie mluví o vytvoření návštěvnického centra při uchování jejího vědeckovýzkumného významu.

Areál by mohl mít podobu labyrintu. Ústřední a dominantní stavbou má být rozhledna. Dále se kalkuluje s hotelem, vodáckým tábořištěm, expozicí či lanovým centrem. Celkové náklady jsou vypočítané na 883 milionů s tím, že například 90 milionů by stála přeložka parovodu, který se táhne skrze celé arboretum. „Více než polovinu nákladů tvoří investiční náklady, jež by nesli soukromí podnikatelé. Uvažovalo se také o skleníku. To ale v případě, že by sem chtěla jít nějaká vědecká instituce, která by ho sama provozovala,“ zmínila Dagmar Hůrková z firmy ABRI. Pokud se podaří všechno nastartovat, středisko nabídne téměř stovku nových pracovních míst. Tvůrci studie postupovali tak, aby centrum mohlo fungovat i s parovodem na povrchu. „Nyní je bohužel spíše magnetem na odpadky. I to je důvod, proč s tím začít něco dělat,“ podotkla Hůrková. Celková plocha zabírá 182 ha.

Nejvyšší bod arboreta leží v nadmořské výšce 445 metrů. Převýšení terénu od řeky Ohře je zhruba 44 metrů. Těleso výsypky je složené z teras. Jsou tam tedy patrné krátké prudké svahy, převládají ale spíše mírné.