Rozšiřovat svoji členskou základnu hodlá krajská organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. To je jeden z cílů, o kterých mluví nově zvolený předseda krajské pobočky Pavel Bráborec. Současně prohlašuje, že nové vedení se bude snažit vnést do činnosti asociace takzvaně nový náboj.
„Chceme usilovat o spolupráci na úrovni obcí a kraje. Karlovarský kraj se již vyjádřil v tom slova smyslu, že asociace je pro něj partnerem," prohlásil Bráborec. „Dále se pokusíme svým odborným hlasem a přínosem pozitivně zlepšit systém, který nyní zápasí s mnoha vládními problémy. Také bychom rádi nabízeli náš pohled na problematiku sociálních služeb, protože ji vnímáme z jiného úhlu než například krajští nebo ministerští úředníci. Je to tím, že v těch službách jsme dnes a denně. Víme tedy, co potřebují a co je nutné zlepšit," pokračoval předseda.

V Karlovarském kraji v současné době působí zhruba 85 poskytovatelů sociálních služeb a přímo v asociaci je zapojeno 37 organizací. Na celém území České republiky má pak přes 800 členů. „Tato organizace je tedy poměrně velmi silná a zastupuje širokou škálu poskytovatelů napříč celou republikou," podotkl Bráborec. „Asociace nám poskytuje servis, který bychom si jako zařízení nemohli sami zaplatit. Jsou to různé konference či právní poradenství. Osobně jsem velice ráda, že asociace existuje, protože nám již dříve hodně pomohla. A věřím, že bude přínosem i pro ty ostatní poskytovatele, kteří ještě nejsou do organizace zapojeni," řekla ze své zkušenosti Ilona Hanzlíčková, ředitelka Domova se zvláštním režimem Oáza klidu v Loučkách.